Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin organizacyjny AP

Struktura

 • Administracja

  Więcej
 • Jednostki międzywydziałowe

  Więcej
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Na Wydziale zatrudnionych jest 130 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym na zasadzie mianowania 13 profesorów i 25 doktorów habilitowanych oraz 48 doktorów. Złożona struktura Wydziału powoduje, że prowadzone są tu badania naukowe w bardzo szerokim spektrum tematycznym. Na Wydziale prowadzone są też studia podyplomowe w zakresie: przyroda (dla biologów i geografów), fizyka z astronomią oraz z zakresu geografii dla nauczycieli gimnazjów i szkół średnich.

  Więcej
 • Wydział Filologiczno-Historyczny

  Na Wydziale prowadzone są też studia podyplomowe w zakresie historii i filologii polskiej. Na Wydziale zatrudnionych jest 120 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym na zasadzie mianowania 6 profesorów i 23 doktorów habilitowanych oraz 39 doktorów. Złożona struktura Wydziału powoduje, że prowadzone są tu badania naukowe w bardzo szerokim spektrum tematycznym.

  Więcej
 • Wydział Nauk Społecznych

  Na Wydziale zatrudnionych jest 160 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym 18 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 62 doktorów. Za ostatni rok dorobek naukowy pracowników to ponad 200 publikacji naukowych, w tym ponad 20 prac zwartych. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w 107 konferencjach naukowych, w tym 40 międzynarodowych. Wydział ma największy spośród jednostek organizacyjnych Uczelni udział w działalności wydawniczej Wydawnictwa AP. Pracownicy Wydziału współpracują z licznymi ośrodkami w kraju i za granicą.

  Więcej