Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kanclerz

Drukuj
1 2 3

mgr inż. Sławomir Ziemianowicz

Kompetencje; 

1) kieruje administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub Statucie;

2) organizuje, koordynuje i kontroluje pracę administracji Uczelni, a w szczególności sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi bezpośrednio mu przyporządkowanymi;

3) jest przełożonym podległych mu pracowników administracji i obsługi.

 


Data wytworzenia: 2016-10-14 09:15 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 08:50 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-09 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa