Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Komisje Senatu kadencji 2016-2020

Senacka Komisja Statutowa
1)    dr hab., prof. nadzw. Zenon Romanow – przewodniczący,
2)    dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski,
3)    dr hab., prof. nadzw. Marek Gorzko, 
4)    prof. zw. dr. hab. Piotr Kołakowski,  
5)    dr hab., prof. nadzw. Daniel Kalinowski,
6)    dr Wiesław Lesner,
7)    mgr Eugenia Rybak,
8)    mgr Adam Czarnecki (doktorant),
9)    Magdalena Kinda (studentka).


Senacka Komisja Budżetu i Finansów
1)    dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel – przewodniczący,
2)    prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra ,
3)    dr hab., prof. nadzw. Marek Gorzko,
4)    dr Stanisław Kowalczyk,
5)    dr Łukasz Wirkus,
6)    mgr Małgorzata Ochniowska,
7)    mgr inż. Ewa Sobolewska,
8)    mgr inż. Bożena Jaworska,
9)    mgr Robert Konofał,
10)  Aleksandra Brzozowska (studentka).


Senacka Komisja ds. Nauki
1)    dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel – przewodniczący, 
2)    prof. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek, 
3)    dr hab., prof. nadzw. Dariusz Ficek, 
4)    dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Sucharski,  
5)    dr hab., prof. nadzw. Adriana Biedroń,  
6)    dr Irena Figurska, 
7)    dr Monika Bielska,  
8)    dr Piotr Perliński, 
9)    mgr Grzegorz Diemientiew (doktorant),
10)    Ewa Litwińska (studentka).


Senacka Komisja Dydaktyki
1)    dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska – przewodniczący,
2)    dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek,
3)    dr hab., prof. nadzw. Zbigniew Sobisz,
4)    dr Grażyna Lisowska,
5)    dr Małgorzata Chrzanowska- Gancarz,
6)    dr Dorota Kiełb-Grabarczyk,
7)    Justyna Gugała (studentka).

 

 

 


Data wytworzenia: 2016-10-14 12:06 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 12:06 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-14 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa