Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Senacka Komisja Statutowa

 1. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP
 3. dr hab. Zenon Romanow, prof. AP
 4. dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP
 5. dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP
 6. dr hab. Marek Gorzko, prof. AP
 7. prof. dr. hab. Piotr Kołakowski, prof. zw. AP 
 8. dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP
 9. dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP
 10. mgr Eugenia Rybak
 11. mgr Marzena Łukasik
 12. mgr Ewa Jaszewska (doktorantka)
 13. Krzysztof Bryła (student).

Senacka Komisja Budżetu i Finansów 
1)    dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel – przewodniczący,
2)    prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra ,
3)    dr hab., prof. nadzw. Marek Gorzko,
4)    dr Stanisław Kowalczyk,
5)    dr Łukasz Wirkus,
6)    mgr Małgorzata Ochniowska,
7)    mgr inż. Ewa Sobolewska,
8)    mgr inż. Bożena Jaworska,
9)    mgr Robert Konofał,
10)  Aleksandra Brzozowska (studentka).


Senacka Komisja ds. Nauki
1)    dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel – przewodniczący, 
2)    prof. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek, 
3)    dr hab., prof. nadzw. Dariusz Ficek, 
4)    dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Sucharski,  
5)    dr hab., prof. nadzw. Adriana Biedroń,  
6)    dr Irena Figurska, 
7)    dr Monika Bielska,  
8)    dr Piotr Perliński, 
9)    mgr Grzegorz Diemientiew (doktorant),
10)    Ewa Litwińska (studentka).


Senacka Komisja Dydaktyki

1)    dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP – Przewodniczący,
2)    dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP
3)    dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP
4)    dr Grażyna Lisowska
5)    dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz
6)    dr Dorota Kiełb-Grabarczyk
7)    Maria Dąbrowska – studentka

 

 


Data wytworzenia: 2016-10-14 12:06 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 12:06 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-14 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa