Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

Drukuj
1 2 3

 

dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska

Kompetencje:

1)organizacja procesu dydaktycznego na studiach I i II stopnia oraz nadzorowanie studiów III stopnia,

2)działalność dydaktyczna nauczycieli akademickich,

3)zawieranie umów cywilnoprawnych związanych z procesem dydaktycznym,

4)praktyki studenckie

5)działalność studencka

6)wykorzystanie pomieszczeń przyznawanych na cele dydaktyczne,

7)wykorzystanie środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,

8)wykorzystanie środków przeznaczonych dla studentów niepełnosprawnych,

9) rekrutacja na studia,

10)sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów,

11)studia podyplomowe,

12)aktywizacją zawodową studentów i badaniem losów absolwentów,

13)kursami dokształcającymi i szkoleniami, w tym kursami językowymi.


Data wytworzenia: 2016-10-14 08:51 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 08:51 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-14 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa