Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prorektor ds. Nauki

Drukuj
1 2 3

dr hab., inż., prof. nadzw. Aleksander Astel

Kompetencje: 

1) realizacja i koordynacja przyjętych kierunków działalności naukowo-badawczej i artystycznej Uczelni,

2 )rozwój kadry naukowej (urlopy naukowe, stypendia, staże),

3) nadzór nad przygotowaniem wniosków o finansowanie badań statutowych oraz inwestycji aparaturowych,

4 ) sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów badawczych,

5 )nadzór nad inwestycjami w zakresie aparatury naukowej i dydaktycznej,

6) promocja osiągnięć naukowo-badawczych Uczelni,

7) merytoryczny nadzór nad sprawozdawczością z realizacji prac naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i       Szkolnictwa Wyższego,

8) nadzór nad prawidłową realizacją okresowych ocen nauczycieli,

9) inicjowanie tworzenia nowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą, innowacyjną i wdrożeniową,

10 ) współpraca międzynarodowa w zakresie programów naukowo-badawczych oraz w zakresie programów europejskich,

11) koordynowanie i nadzorowanie informatyzacji Uczelni.

 


Data wytworzenia: 2016-10-14 09:08 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 09:08 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-17 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa