Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Przebudowa budynku po dawnej stołówce wojskowej na potrzeby utworzenia sali wielofunkcyjnej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu

DO POBRANIA:

Dokumentacja projektowa - zał. nr 3 do SIWZ

Przedmiot robót - zał. nr 4 do SIWZ

Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia zał. nr. 5 do SIW


Data wytworzenia: 2019-12-31 09:58 Autor: Iwona Zagdan Data publikacji: 2019-12-31 09:58 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Zagdan Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-16 Osoba modyfikująca: Iwona Zagdan