Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, pomiarowego i aparatury fizjoterapeutycznej do pracowni kształcenia praktycznego AP w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Drukuj
1 2 3

Załączniki do SIWZ z dn. 29.12.2017

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10.xls

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - jednolity dokument (JEDZ).doc

Załącznik Nr 4 - Wzory umów - Część 1-10.pdf

Załączniki Nr 3 do umowy - pdf
Załączniki Nr 3 do umowy:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10.xls

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia - Część 1-10.pdf
Załącznik Nr 5.5 po zmianie 22.01.2018.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10.doc
Załącznik Nr 5.5 po zmianie 22.01.2018.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc


Data wytworzenia: 2017-12-29 11:08 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2017-12-29 11:08 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-22 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska