Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego ICT, oprogramowania w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Drukuj
1 2 3

Załączniki do SIWZ z dn. 29.12.2017

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10, Część11, Część12.xlsx

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - jednolity dokument (JEDZ).docx

Załącznik Nr 4 - Wzory umów - Część 1-12.pdf

Załączniki Nr 3 do umowy - pdf
Załączniki Nr 3 do umowy:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10, Część11, Część12.xlsx

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia - Część 1-12.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10, Część11, Część12.xlsx

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.docx

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.docx

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.docx

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.docx


Data wytworzenia: 2017-12-29 10:36 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2017-12-29 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-16 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska