Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zapewnienie realizacji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem inwestycji o nazwie „Przebudowa budynku po dawnej stołówce wojskowej na potrzeby utworzenia sali wielofunkcyjnej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu”

DO POBRANIA:

Załącznik nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót

Załącznik nr 5 do SIWZ - Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia


Data wytworzenia: 2020-03-24 17:25 Autor: Radosław Rymarczyk Data publikacji: 2020-03-24 17:25 Osoba udostępniająca na stronie: Radosław Rymarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31 Osoba modyfikująca: Radosław Rymarczyk