Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zarządzenie Nr R.021.6.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

pn.: Usługa cateringowa w ramach realizacji projektu  POWR.03.01.00-00-T.182/13 pn. ,, Wiedzieć, umieć, chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego o wartości zamówienia powyżej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro, o której mowa w art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-01-20 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2020-01-22 15:07 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-22 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa