Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zarządzenie Nr R.021.89.18 Rektora AP w Słupsku z dnia 2 października 2018 r. w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów, odpisu dyplomu,

Drukuj
1 2 3

suplementu w tłumaczeniu na język obcy oraz duplikatów tych dokumentów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-10-02 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2018-10-02 14:51 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-03 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa