Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr K/022/17/12 z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Studium Informatyki oraz powolania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-06-28 14:23 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" usunięto dnia: 2012-06-28 14:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2012-06-28 14:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" usunięto dnia: 2012-06-28 14:22 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-06-28 14:22 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-06-28 14:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" zmieniono dnia: 2012-06-28 14:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" usunięto dnia: 2012-06-28 14:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-06-28 12:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-06-28 12:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-06-28 12:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-06-28 12:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarzadzenie nr R/0210/55/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie odpłatności za wydanie Karty okresowej osiągnięć studenta" zmieniono dnia: 2012-06-28 10:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" stworzono dnia: 2012-06-28 10:17 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/56/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku wprowadzające ANEKS nr 1 do Zarządzenia Nr R/0210/36/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami s" stworzono dnia: 2012-06-28 10:15 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/53/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarznie roku na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013" zmieniono dnia: 2012-06-28 10:07 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/53/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarznie roku na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013" zmieniono dnia: 2012-06-28 10:05 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarzadzenie nr R/0210/55/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie odpłatności za wydanie Karty okesowej osiągnięć studentaa" zmieniono dnia: 2012-06-28 09:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2012-06-27 10:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2012-06-27 10:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/46/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu działań marketingowych Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach kierunków priorytetowych na lata 2012-2017" stworzono dnia: 2012-06-26 14:16 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/004/34/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-06-26 09:13 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/004/34/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-06-26 09:13 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/53/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarznie roku na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013" stworzono dnia: 2012-06-25 12:35 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarzadzenie nr R/0210/55/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie odpłatności za wydanie Karty okesowej osiągnięć studentaa" stworzono dnia: 2012-06-22 14:55 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/51/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej na 2012 rok" zmieniono dnia: 2012-06-22 11:16 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/52/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatnośći studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku za korzystanie z miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2012/2013" stworzono dnia: 2012-06-22 11:16 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/51/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej na 2012 rok" stworzono dnia: 2012-06-22 11:13 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr T/004/34/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-06-22 11:11 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/32/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. wprowadzająca aneks nr 3 do Uchwały nr R/004/19/11 z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/2013" zmieniono dnia: 2012-06-22 11:07 przez: Ewelina Winiewicz