Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R-0004-17-10 wyrażenie zgody na przekształcenie Instytutu Historii w Instytut Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-18-10 zmiany organizacyjne w Instytucie Historii" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-20-10 wprowadzajaca aneks nr 3 do regulaminu przyznawania medalu oraz odznaki honorowej AP" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-21-10 wyrazenie zgody na zatrudnienie" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-22-10 w sprawie wygaśnięcia mandatu członków Senatu" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-23-10 w sprawie wyrazenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-24-10 w sprawie wyrazenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-25- w sprawie wyrazenia zgody na zatrudnienie" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-26-10 w sprwie uczczenia 30. rocznicy podpisania porozumien sierpniowych" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-27-10 w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AP" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-29-10 w sprawie niodplatnego przejecia zbiornika wodnego w Gminie Debnica Kaszubska" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-30-10 zmiany organizacyjne w Katedrze Nauk o Zdrowiu" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-31-10 wyrazenie gody na przeksztalcenie Instytutu Geografii w Instytut Geografii i Studiow Re" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-32-10 zmiany organizacyjne w Instytucie Matematyki" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-33-10 w sprawie wynagradzania pracownikow AP uczestniczacych w projektach " zmieniono dnia: 2011-02-02 13:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-34-10 w sprawie zgłoszenia członka do Rady Radia Koszalin" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-35-10 w sprawie zgłoszenia członka do Rady Radia Koszalin" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-004-36-10 w sprawie uzupelnienia skladu komisji senackich uczelni" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-004-37-10 w sprawie powolania Komisji Dyscypl. oraz Odwol. Komisji Dyscypl. Uczelni dla Studentow" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-004-38-10 w sprawie uzupelnienia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-004-39-10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiow podyplomowych" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/40/10 w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Pedagogiki na Wydz. Edukac.-Filozof." zmieniono dnia: 2011-02-02 13:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/42/10 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2010 r." zmieniono dnia: 2011-02-02 13:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-43-10 w sprawie przyjecia zmian w planie rzeczowo-finansowym" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-44-10 w sprawie zmain organizacyjnych w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2011-02-02 13:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-45-10 w sprawie zgłoszenia do konkursu" zmieniono dnia: 2011-02-02 12:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-46-10 w sprawie zmian w uchwale rekrutacyjnej na rok 2011-2012" zmieniono dnia: 2011-02-02 12:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-47-10 w sprawie wygasni?cia mandatu cz?onka Senatu" zmieniono dnia: 2011-02-02 12:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-48-10 w sprawie wygasniecia mandatu czlonka Senatu" zmieniono dnia: 2011-02-02 12:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-49-10 w sprawie zmain organizacyjnych w Katedrze Bezpieczenstwa Narodowego" zmieniono dnia: 2011-02-02 12:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)