Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Uchwała nr R.000.42.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do zał. do uchwały R.000.22.15 Senatu AP z dnia 29 kwietnia 2015 r. w spr. zasad przyjmowania na studia laureatów i filanlistów olimpiad stopnia centralnego w


Data wytworzenia: 2017-05-24 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2017-05-25 09:47 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-25 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa