Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/45/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku"" stworzono dnia: 2011-01-27 15:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/44/10 z dnia 03.08.2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę urządzeń audiowizualnych dla budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Bohater" stworzono dnia: 2011-01-27 15:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/43/10 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie skrócenia dnia pracy w związku z wysokimi temperaturami w dniu 22 lipca 2010 r. " stworzono dnia: 2011-01-27 15:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/42/10 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie skrócenia dnia pracy w związku z wysokimi temperaturami w dniach 15 i 16 lipca 2010 r. " stworzono dnia: 2011-01-27 14:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/41/10 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich na kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, wysokości wynagrodzenia dla opiekunów praktyk oraz opłat za praktyki wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych " stworzono dnia: 2011-01-27 14:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/40/10 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie skrócenia dnia pracy w związku z wysokimi temperaturami w dniach 12 i 13 lipca 2010 r. " stworzono dnia: 2011-01-27 14:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/39/10 z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie odpłatności studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku za korzystanie z miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2010/2011 " stworzono dnia: 2011-01-27 14:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/38/10 z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej na rok 2010 i kosztach prowadzenia domów studenta w roku 2010 " stworzono dnia: 2011-01-27 14:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/37/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów wyróżniających się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska akademickiego " stworzono dnia: 2011-01-27 14:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/36/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku wprowadzające zmiany do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/14/09 Rektora AP w Słupsku z dnia 6 kwiet" stworzono dnia: 2011-01-27 14:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/35/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „urządzeń technicznych wspomagających nauczanie” " stworzono dnia: 2011-01-27 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/34/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie „zamówienia z wolnej ręki” dotyczącego zadania inwestycyjnego MNiSW nr 544 pn. „Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w" stworzono dnia: 2011-01-27 14:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/33/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania nowych zakładów w Instytucie Historii i Politologii na Wydziale Filologiczno – Historycznym " stworzono dnia: 2011-01-27 14:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/32/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Instytucie Historii " stworzono dnia: 2011-01-27 14:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/31/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przekształcenia Instytutu Historii w Instytut Historii i Politologii na Wydziale Filologiczno – Historycznym " stworzono dnia: 2011-01-27 14:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/30/10 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie godzin rektorskich dla studentów Katedry Nauk o Zdrowiu " stworzono dnia: 2011-01-27 14:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/29/10 z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 " stworzono dnia: 2011-01-27 14:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/28/10 z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2010/2011 " stworzono dnia: 2011-01-27 14:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/27/10 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont pomieszczeń piwnicznych w DS nr 3” " stworzono dnia: 2011-01-27 14:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/26/10z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji i administratora bezpieczeństwa systemu. " stworzono dnia: 2011-01-27 14:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/25/10 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych " stworzono dnia: 2011-01-27 14:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Kanclerz " zmieniono dnia: 2011-01-27 13:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-01-27 13:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-01-27 13:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-01-27 13:31 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-01-27 13:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Jednostki międzywydziałowe " zmieniono dnia: 2011-01-27 13:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Jednostki międzywydziałowe " zmieniono dnia: 2011-01-27 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Jednostki międzywydziałowe " zmieniono dnia: 2011-01-27 13:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Jednostki międzywydziałowe " zmieniono dnia: 2011-01-27 13:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)