Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R-0210-84-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:02 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-84-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:01 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-84-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:00 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-84-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2011-01-18 13:58 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-85-10 w sprawie zasad i warunkow przyznawania stypendium za osiągniecia naukowe" stworzono dnia: 2011-01-18 13:55 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-86-10 w sprawie dnia rektorskiego 6.01.2011 r. " stworzono dnia: 2011-01-18 13:46 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-87-10 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa" stworzono dnia: 2011-01-18 13:44 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-88-10 sprawie uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie nauczania geografii i przyrody" stworzono dnia: 2011-01-18 13:41 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-90-10 w sprawie uruchomienia II edycji studiów podyplomowych Matematyka z informatyka" zmieniono dnia: 2011-01-18 13:37 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-91-10 w sprawie uruchomienia III edycji studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna" zmieniono dnia: 2011-01-18 13:36 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-90-10 w sprawie uruchomienia II edycji studiów podyplomowych Matematyka z informatyka" zmieniono dnia: 2011-01-18 13:36 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-89-10 w sprawie zmiany nazwy i programu uruchomionych studiów podyplomowych" stworzono dnia: 2011-01-18 13:35 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-90-10 w sprawie uruchomienia II edycji studiów podyplomowych Matematyka z informatyka" zmieniono dnia: 2011-01-18 13:33 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-90-10 w sprawie uruchomienia II edycji studiów podyplomowych Matematyka z informatyka" stworzono dnia: 2011-01-18 13:32 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-91-10 w sprawie uruchomienia III edycji studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna" stworzono dnia: 2011-01-18 13:19 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-92-10 w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia dla czlonków UKR" stworzono dnia: 2011-01-18 13:14 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-93-10 w sprawie powołania Komisji rektorskiej do wyboru partnera" stworzono dnia: 2011-01-18 13:08 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/4.2/2010 " stworzono dnia: 2011-01-18 12:40 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/4.2/2010 " usunięto dnia: 2011-01-18 12:40 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 6/3.3.2/POKL/2009 " stworzono dnia: 2011-01-18 12:38 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 6/3.3.2/POKL/2009 " usunięto dnia: 2011-01-18 12:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "R-0210-94-10 w sparwie wysokości honorariów autorskich stosowanych przez Wydawnictwo Naukowe w 2011" stworzono dnia: 2011-01-17 18:25 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-95-10 w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowej" stworzono dnia: 2011-01-17 18:22 przez: (apsl)
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2011-01-17 18:19 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "R-0004-53-10 w sprawie przyjecia zasad ksztaltowania budzetu na 2011 r. i uchwalenia prowizorium" zmieniono dnia: 2011-01-17 18:19 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-52-10 w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2010 r." stworzono dnia: 2011-01-17 18:18 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-53-10 w sprawie przyjecia zasad ksztaltowania budzetu na 2011 r. i uchwalenia prowizorium" stworzono dnia: 2011-01-17 18:16 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-01-10 w sprawie warunków uczestniczenia w wykładach osob niebedacych studentami" zmieniono dnia: 2011-01-17 18:15 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-01-10 w sprawie warunków uczestniczenia w wyk?adach osob niebedacych studentami" stworzono dnia: 2011-01-17 18:14 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Statut" stworzono dnia: 2011-01-17 18:10 przez: (apsl)