Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R-0210-15-10 w sprawie powolania Rektorskiej Komisji na dostawe systemu informatycznego" stworzono dnia: 2011-01-23 20:44 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-14-10 w sprawie powolania Komisji Rektorskiej do wyboru kandydat. na stanowisko Kanclerza AP" stworzono dnia: 2011-01-23 20:38 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-13-10 w sparwie powolania Rektorskiej Komisji ds. Grantów Habilitacyjnych" stworzono dnia: 2011-01-23 20:38 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-12-10 w sprawie zasad i warunkow przyznawania Rektorskich Grantow Habilitacyjnych" stworzono dnia: 2011-01-23 20:37 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-10-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2011-01-23 20:37 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-11-10 w sprawie powolania zespolu powypadkowego" stworzono dnia: 2011-01-23 20:36 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-09-10 wprow. Aneks nr 2 do zarzadzenia nr R/0210/40/09/ Regulamin pracy AP w Slupsku" stworzono dnia: 2011-01-23 20:36 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-08-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej /nieruchomosc przy ul. Bauera" stworzono dnia: 2011-01-23 20:35 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-07-10 wprowadzajace Aneks nr 2 do "Instrukcji Zabezpieczenia Mienia"" stworzono dnia: 2011-01-23 20:35 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-06-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej/wyposazenie pracowni w KNoZ" stworzono dnia: 2011-01-23 20:34 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-04-10 w sprawie powolania zespolu powypadkowego" stworzono dnia: 2011-01-23 19:05 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-03-10 w sprawie Stalego Dyzuru Rektora AP w Slupsku" stworzono dnia: 2011-01-23 19:05 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-02-10 w sprawie powolania zespolu powypadkowego" stworzono dnia: 2011-01-23 19:04 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-01-10 w sprawie wysokosci honorariow autorskich w WN w 2010 r." stworzono dnia: 2011-01-23 19:04 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-66-10 w sprawie odplatnosci za studia i szkolenia podejmowane przez cudzoziemcow" stworzono dnia: 2011-01-23 18:59 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-67-10 w sprawie instrukcji przetwarzania danych osobowych w AP" stworzono dnia: 2011-01-23 18:58 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-68-10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego AP" stworzono dnia: 2011-01-23 18:57 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-69-10 w sprawie powolania Odwolawczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej na rok 2010/2011" stworzono dnia: 2011-01-23 18:56 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-70-10 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Muzykoterapia z psychoprofilaktyk? stresu" stworzono dnia: 2011-01-23 18:55 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-71-10 w sprawie uruchomienia IV edycji studiów podyplomowych Edukacja biblioteczna" stworzono dnia: 2011-01-23 18:55 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-72-10 w sprawie uruchomienia XI edycji studiów podyplomowych Zinegrowana edukcja." stworzono dnia: 2011-01-23 18:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-73-10 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych dla absolwentów bez przygotowania pedagog." stworzono dnia: 2011-01-23 18:52 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-74-10 w sprawie powo?ania komisji przetargowej - system telewizji dozorowej w DS" stworzono dnia: 2011-01-23 18:51 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-75-10 w sparwie wysoko?ci wynagrodzenia na studiach podyplomowych" stworzono dnia: 2011-01-23 18:49 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-53-10 w sprawie przyjecia zasad ksztaltowania budzetu na 2011 r. i uchwalenia prowizorium" zmieniono dnia: 2011-01-23 16:17 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-52-10 w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2010 r." zmieniono dnia: 2011-01-23 16:16 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2011-01-23 16:16 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "111R-0004-53-10 w sprawie przyjecia zasad ksztaltowania budzetu na 2011 r. i uchwalenia prowizorium" zmieniono dnia: 2011-01-23 16:15 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2011-01-23 16:12 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2011-01-23 16:11 przez: Administrator Administrator (apsl)