Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/19/13 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Przepisach Kancelaryjno-Archiwalnych" stworzono dnia: 2013-02-19 14:30 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/18/13 z dnia 08 lutego 2013 roku w sprawie powolania Komisji konkursowej w postępowaniu o wyłonienie ankieterów do przeprowadzenia badań ankietowych w związku z projektem "AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO-akademicki model kształcenia ustawic" stworzono dnia: 2013-02-08 13:43 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/17/13 z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku dotyczącego przygotowania materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego dla uczniów na Białorusi" stworzono dnia: 2013-02-08 13:39 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/16/13 z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku dotyczącego wymiany kulturalnej pn. "Trzy kultury w muzyce, tańcu i obrazie"" stworzono dnia: 2013-02-08 13:37 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/15/13 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego , oprogramowania i sprzętu multimedialnego oraz mebli na p" stworzono dnia: 2013-02-08 13:35 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/01/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie procedur związanych z weryfikacją programów kształcenia przez Uczelnianą Komisję Weryfikującą Programy Kształcenia" zmieniono dnia: 2013-02-04 13:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/02/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur hospitacji zajęć dydaktycznych" zmieniono dnia: 2013-02-04 13:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/03/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia kwestionariusza oceny nauczyciela akademickiego przez studentów" zmieniono dnia: 2013-02-04 13:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/04/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury badań ankietowych przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję ds. Ankietyzacji i Ewaluacji" zmieniono dnia: 2013-02-04 13:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/04/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury badań ankietowych przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję ds. Ankietyzacji i Ewaluacji" zmieniono dnia: 2013-02-04 13:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki (2)" usunięto dnia: 2013-02-04 10:32 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki (2)" zmieniono dnia: 2013-02-04 10:32 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" zmieniono dnia: 2013-02-04 10:31 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/07/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunku Zarządzanie oraz zatwierdzenie programu kształcenia Zarządzanie" stworzono dnia: 2013-02-04 10:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/06/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów i wymiaru zadań dydaktycznych oraz obliczania godzin dydaktycznych" stworzono dnia: 2013-02-04 09:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/05/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr R/0004/14/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013" stworzono dnia: 2013-02-04 09:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki (2)" zmieniono dnia: 2013-02-04 09:54 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki (2)" usunięto dnia: 2013-02-04 09:54 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Studium Informatyki" stworzono dnia: 2013-02-04 09:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Studium Informatyki" usunięto dnia: 2013-02-04 09:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs (2) na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2013-02-04 09:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/04/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury badań ankietowych przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję ds. Ankietyzacji i Ewaluacji" stworzono dnia: 2013-02-04 09:52 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2013-02-04 09:51 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2013-02-04 09:51 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/03/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia kwestionariusza oceny nauczyciela akademickiego przez studentów" stworzono dnia: 2013-02-04 09:50 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/02/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur hospitacji zajęć dydaktycznych" stworzono dnia: 2013-02-04 09:49 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/01/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie procedur związanych z weryfikacją programów kształcenia przez Uczelnianą Komisję Weryfikującą Programy Kształcenia" stworzono dnia: 2013-02-04 09:40 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/08/13 z dnia 11 stycznia w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zmian w Strategii Rozwoju AP w Słupsku oraz koordynowania prac związanych z aktualizacją strategii wydziałowych" stworzono dnia: 2013-02-04 09:03 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/14/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wznowienia działalności Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej" stworzono dnia: 2013-01-31 12:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/13/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości honorariów autorskich stosowanych przez Wydawnictwo Naukowe" stworzono dnia: 2013-01-31 12:03 przez: Ewelina Winiewicz