Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2011-01-17 18:19 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "R-0004-53-10 w sprawie przyjecia zasad ksztaltowania budzetu na 2011 r. i uchwalenia prowizorium" zmieniono dnia: 2011-01-17 18:19 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-52-10 w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2010 r." stworzono dnia: 2011-01-17 18:18 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-53-10 w sprawie przyjecia zasad ksztaltowania budzetu na 2011 r. i uchwalenia prowizorium" stworzono dnia: 2011-01-17 18:16 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-01-10 w sprawie warunków uczestniczenia w wykładach osob niebedacych studentami" zmieniono dnia: 2011-01-17 18:15 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-01-10 w sprawie warunków uczestniczenia w wyk?adach osob niebedacych studentami" stworzono dnia: 2011-01-17 18:14 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Statut" stworzono dnia: 2011-01-17 18:10 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-01-17 17:39 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Regulamin studiów" stworzono dnia: 2011-01-17 17:37 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Redakcja strony " stworzono dnia: 2011-01-17 17:33 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Jednostki międzywydziałowe " stworzono dnia: 2011-01-17 16:56 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Administracja " stworzono dnia: 2011-01-17 16:54 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Wydział Matematyczno-Przyrodniczy " stworzono dnia: 2011-01-17 16:53 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Wydział Filologiczno-Historyczny " stworzono dnia: 2011-01-17 16:52 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Wydział Edukacyjno-Filozoficzny " stworzono dnia: 2011-01-17 16:50 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2011-01-17 16:36 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Rektor" zmieniono dnia: 2011-01-17 16:36 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Kanclerz " zmieniono dnia: 2011-01-17 16:36 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Kanclerz " zmieniono dnia: 2011-01-17 16:35 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Poczet rektorów " zmieniono dnia: 2011-01-17 16:35 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Poczet rektorów " stworzono dnia: 2011-01-17 16:21 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Kanclerz " stworzono dnia: 2011-01-17 14:40 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Prorektorzy" stworzono dnia: 2011-01-17 14:19 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Rektor" stworzono dnia: 2011-01-17 14:16 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2011-01-17 14:08 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" stworzono dnia: 2011-01-17 14:07 przez: (apsl)
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2011-01-17 13:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-01-17 13:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-01-17 13:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2011-01-17 10:05 przez: