Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:28 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:28 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/109/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów "50 plus" ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku historia w roku akademickim 2012/2013" stworzono dnia: 2012-12-14 11:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" usunięto dnia: 2012-12-14 11:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2012-12-14 11:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:19 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:19 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Geografii" usunięto dnia: 2012-12-14 11:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Geografii" stworzono dnia: 2012-12-14 11:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/107/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. wprowadzające ANEKS nr 1 do zarządzenia nr R/0210/59/11 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian dotyczących podatku od towarów i usług " stworzono dnia: 2012-12-14 11:16 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/74/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą i Statutem Regulaminem Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-12-14 10:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/82/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad kształtowania budżetu Akademii Pomorskiej w Słupsku na 2013 rok" stworzono dnia: 2012-12-14 10:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/81/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2012 rok" stworzono dnia: 2012-12-14 10:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/79/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania wynikami pracy intelektualnej, komercjalizacji badań i prac rozwojowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-12-14 10:56 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/79/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania wynikami pracy intelektualnej, komercjalizacji badań i prac rozwojowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-12-14 10:54 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/106/12 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybór kadry zarządzającej projektem "Akademia Wieku Średniego-akademicki model kształcenia ustawicznego o" stworzono dnia: 2012-12-10 10:09 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/100/12 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podziału dochodów z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych" stworzono dnia: 2012-12-05 12:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Neofilologii " usunięto dnia: 2012-12-05 09:25 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Neofilologii " stworzono dnia: 2012-12-05 09:25 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/78/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności AP w Slupsku w roku akademickim 2011/2012" stworzono dnia: 2012-12-05 08:50 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/77/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2012 rok" stworzono dnia: 2012-12-05 08:48 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/76/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uruchomienia na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym I edycji studiów podyplomowych "Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną"" stworzono dnia: 2012-12-05 08:47 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/75/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opinii Senatu o przekształceniu Akademickiego Centrum Czystej Energii w jednostkę międzywydziałową" stworzono dnia: 2012-12-04 14:33 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/74/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodnośći z ustawą i Statutem Regulaminem Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-12-04 14:28 przez: Ewelina Winiewicz