Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.09.17 Rektora AP z dn. 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o finansowaniu przewodu doktorskiego i wzoru umowy o przeprowadzenie przewodu doktorskiego " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.10.17 Rektora AP z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie śledzenia informacji publikowanych na stronach internetowych instytucji związanych z działalnością szkolnictwa wyższego. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " stworzono dnia: 2017-03-27 12:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.10.17 Rektora AP z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie śledzenia informacji publikowanych na stronach internetowych instytucji związanych z działalnością szkolnictwa wyższego. " stworzono dnia: 2017-03-27 11:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” [SOA] realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020." stworzono dnia: 2017-03-24 13:24 przez: zp
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony imprezy studenckiej Juwenalia 2017 w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2017-03-23 14:12 przez: zp
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Słupski Ośrodek Akademicki- model kształcenia o profilu praktycznym"" zmieniono dnia: 2017-03-22 11:05 przez: zp
 • Artykuł : "Kanclerz " zmieniono dnia: 2017-03-21 15:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.12.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "SOA - model kształcenia o profilu praktycznym"." zmieniono dnia: 2017-03-21 15:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Muzyki" zmieniono dnia: 2017-03-21 13:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2017-03-21 11:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2017-03-21 11:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.12.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "SOA - model kształcenia o profilu praktycznym"." stworzono dnia: 2017-03-21 11:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Wybory" zmieniono dnia: 2017-03-21 10:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Wybory" zmieniono dnia: 2017-03-21 10:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-03-21 10:53 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-03-21 10:53 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Wybory" stworzono dnia: 2017-03-21 10:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Słupski Ośrodek Akademicki- model kształcenia o profilu praktycznym"" zmieniono dnia: 2017-03-15 14:26 przez: zp
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej " zmieniono dnia: 2017-03-15 12:31 przez: zp
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R.021.09.17 z dn. 28 lutego 2017 r. w sprwie wprowadzenia wzoru oświadczenia o finansowaniu przewodu doktorskiego i wzoru umowy o przeprowadzenie przewodu doktorskiego " zmieniono dnia: 2017-03-15 11:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R.021.09.17 z dn. 28 lutego 2017 r. w sprwie wprowadzenia wzoru oświadczenia o finansowaniu przewodu doktorskiego i wzoru umowy o przeprowadzenie przewodu doktorskiego " zmieniono dnia: 2017-03-15 11:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R.021.09.17 z dn. 28 lutego 2017 r. w sprwie wprowadzenia wzoru oświadczenia o finansowaniu przewodu doktorskiego i wzoru umowy o przeprowadzenie przewodu doktorskiego " stworzono dnia: 2017-03-15 10:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/49/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu "Kierunki matematyczno -przyrodnicze drogą do zawodów przyszłości" " zmieniono dnia: 2013-04-19 11:08 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/49/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu "Kierunki matematyczno -przyrodnicze drogą do zawodów przyszłości" " stworzono dnia: 2013-04-19 11:05 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/48/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich " stworzono dnia: 2013-04-18 11:51 przez: Krzysztof Myszkowski