Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/47/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej " stworzono dnia: 2013-04-18 11:50 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki" zmieniono dnia: 2013-04-16 14:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "zarządzenie nr K.022.02.13 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania systemu planowania i rozliczeń wydatków jednostek organizacyjnych AP" stworzono dnia: 2013-04-15 12:59 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2013-04-15 11:43 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2013-04-15 11:42 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2013-04-15 11:41 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2013-04-12 09:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2013-04-12 09:54 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/46/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku na dofinansowanie projektu dotyczącego przeszkolenia osób bezrobotnych w zakresie nad osobami starszymi" stworzono dnia: 2013-04-12 09:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/45/13 z dnia 08 kwietnia 2013 roku w sprawie odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich AP przez osoby zakwaterowane w DS na podstawie umów o studenckiej i doktoranckiej wymianie międzynarodowej" stworzono dnia: 2013-04-12 09:02 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2013-04-11 14:32 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki " stworzono dnia: 2013-04-11 14:32 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2013-04-11 13:22 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/12/13 w sprawie wprowadzenia regulaminu badania losów zawodowych absolwentów AP " zmieniono dnia: 2013-04-09 11:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/44/13 z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur zakupu książek oraz prenumeraty czasopism w Bibliotece Uczelnianej " zmieniono dnia: 2013-04-08 13:58 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/43/13 z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelnianej" zmieniono dnia: 2013-04-08 13:58 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/44/13 z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur zakupu książek oraz prenumeraty czasopism w Bibliotece Uczelnianej " stworzono dnia: 2013-04-08 13:56 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/43/13 z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelnianej" stworzono dnia: 2013-04-08 13:54 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" zmieniono dnia: 2013-04-05 08:42 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2013-04-03 15:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2013-04-03 15:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2013-04-03 15:18 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego (3)" stworzono dnia: 2013-04-03 14:59 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2013-04-03 12:52 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska (2)" zmieniono dnia: 2013-04-03 12:51 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska (2)" stworzono dnia: 2013-04-03 12:46 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2013-04-03 12:43 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/08/13 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014" zmieniono dnia: 2013-04-02 14:19 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/09/13 w sprawie uruchomienia na Wydziale Edukacyjno -Folozoficznym studiów podyplomowych "zintegrowania edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna"" zmieniono dnia: 2013-04-02 09:40 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/10/13 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją"" zmieniono dnia: 2013-04-02 09:39 przez: Krzysztof Myszkowski