Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej (2 etaty)" stworzono dnia: 2017-05-31 08:23 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "proba" zmieniono dnia: 2017-05-31 08:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "proba" stworzono dnia: 2017-05-31 08:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.40.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. " usunięto dnia: 2017-05-31 07:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "cfxgc" usunięto dnia: 2017-05-31 07:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "cfxgc" stworzono dnia: 2017-05-30 17:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.40.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. " stworzono dnia: 2017-05-30 13:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.39.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uruchomienia dodatkowej wypłaty stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku akad. 2016/2017" stworzono dnia: 2017-05-30 13:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.38.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.77.16 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania Rady Wydawniczej na kadencję 2016-2020" stworzono dnia: 2017-05-30 13:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.37.17 Rektora Ap w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej na 2017 r. " stworzono dnia: 2017-05-30 13:48 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.47.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do uchwały R.000.63.16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich wydawanych przez AP w Słupsku " zmieniono dnia: 2017-05-29 13:18 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.36.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Projekcie "Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku"" stworzono dnia: 2017-05-26 11:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.35.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołow Rekrutacyjnych w Projekcie "Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku" " stworzono dnia: 2017-05-26 11:51 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.34.17 Rektora AP a Słupsku z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku"." stworzono dnia: 2017-05-26 11:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.51.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Historia STS" zmieniono dnia: 2017-05-25 10:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.51.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Historia STS/" stworzono dnia: 2017-05-25 10:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.50.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Politologia SPS o profilu praktycznym " stworzono dnia: 2017-05-25 10:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.49.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów na kierunku Historia SDS o profilu ogólnoakademickim " stworzono dnia: 2017-05-25 10:11 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.48.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Historia SPS o profilu ogólnoakademickim" zmieniono dnia: 2017-05-25 10:08 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.48.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Historia SPS o profilu ogólnoakademickim" stworzono dnia: 2017-05-25 10:08 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.47.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do uchwały R.000.63.16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich wydawanych przez AP w Słupsku " stworzono dnia: 2017-05-25 10:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.46.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych " stworzono dnia: 2017-05-25 10:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.45.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018" stworzono dnia: 2017-05-25 10:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.44.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019" stworzono dnia: 2017-05-25 09:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.43.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do uchwały R.000.30.16 Senatu AP z dnia 25 maja 2016 w spr. zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego roaz trzeciego" stworzono dnia: 2017-05-25 09:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.42.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do zał. do uchwały R.000.22.15 Senatu AP z dnia 29 kwietnia 2015 r. w spr. zasad przyjmowania na studia laureatów i filanlistów olimpiad stopnia centralnego w " stworzono dnia: 2017-05-25 09:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.41.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok." stworzono dnia: 2017-05-25 09:43 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.40.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2016 r." stworzono dnia: 2017-05-25 09:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:45 przez: Lena Cylupa