Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu " zmieniono dnia: 2017-04-25 14:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" zmieniono dnia: 2017-04-25 14:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Neofilologii " zmieniono dnia: 2017-04-25 13:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Fizyki AP" zmieniono dnia: 2017-04-25 13:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2017-04-25 13:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych." zmieniono dnia: 2017-04-25 13:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Muzyki" zmieniono dnia: 2017-04-25 13:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2017-04-25 13:43 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu " stworzono dnia: 2017-04-25 13:43 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-04-24 08:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-04-24 08:44 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-04-21 15:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-04-21 15:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-04-21 15:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-04-21 15:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-04-21 15:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowsisko asystenta w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2017-04-21 15:11 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowsisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2017-04-21 15:10 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowsisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2017-04-21 15:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowsisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2017-04-21 15:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowsisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2017-04-21 15:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.19.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu partnerskiego z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku pt. "Ścieżka Kopernika z AP!" dofinansowanego w ramach dz" stworzono dnia: 2017-04-20 14:25 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.18.17 Rektora AP w Słupsku w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu "Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na AP w Słupsku" dofinansowanego w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój n" stworzono dnia: 2017-04-20 14:22 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.31.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu rozwoju "Akademia Pomorska w Słupsku na lata 2018-2022"" stworzono dnia: 2017-04-20 14:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.17.17 Rekora AP w Słupsku z dnia 13 kwienia 2017r. w prawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok 2017" stworzono dnia: 2017-04-18 09:08 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.16.17 Rektora AP w Słupsku - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Uczelni 2017r." stworzono dnia: 2017-04-18 09:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.15.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018" stworzono dnia: 2017-04-18 09:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.14.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. przedsięwzięcia "Study in Pomorskie"" stworzono dnia: 2017-04-18 08:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony imprezy studenckiej Juwenalia 2017 w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2017-04-14 09:19 przez: zp
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony imprezy studenckiej Juwenalia 2017 w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2017-04-14 09:12 przez: zp