Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/42/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012. " zmieniono dnia: 2011-06-07 11:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/42/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012. " zmieniono dnia: 2011-06-07 11:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/43/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych." stworzono dnia: 2011-06-06 11:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/42/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012. " stworzono dnia: 2011-06-06 11:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/41/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie ogrodzenia posesji AP w Słupsku"." zmieniono dnia: 2011-06-06 10:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/41/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie ogrodzenia posesji AP w Słupsku"." zmieniono dnia: 2011-06-06 10:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/41/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sparwie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie ogrodzenia posesji AP w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-06-06 10:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/40/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sparwie odpłatności nauczycieli akademickich za korzystanie z pokoi i lokali mieszkalnych w domach studenckich AP w Słupsku." stworzono dnia: 2011-06-06 10:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/39/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich AP przez osoby niebędące parcownikami lub studentami AP" stworzono dnia: 2011-06-06 10:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/38/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w pokojach gościnnych i domach studenckich przez pracowników i studentów AP. " zmieniono dnia: 2011-06-06 10:53 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/38/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w pokojach goscinnych i domach studenckich przez pracowników i studentów AP. " zmieniono dnia: 2011-06-06 10:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/38/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatnosci za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w pokojach goscinnych i domach studenckich przez pracowników i studentów AP. " stworzono dnia: 2011-06-06 10:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/37/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności studentów AP w Słupsku za korzystanie z miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2011/2012." stworzono dnia: 2011-06-06 10:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/39/10 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich AP przez osoby niebędące pracownikami lub studentami." stworzono dnia: 2011-06-02 10:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/39/10 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich AP przez osoby niebędące pracownikami lub studentami." usunięto dnia: 2011-06-02 10:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/38/10 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w pokojach gościnnych i domach studenckich przez pracowników i studentów AP." zmieniono dnia: 2011-06-02 10:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/38/10 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w pokojach gościnnych i domach studenckich przez pracowników i studentów AP." usunięto dnia: 2011-06-02 10:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/38/10 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatnosci za doraxne korzystanie z miejsc noclegowych w pokojach gościnnych i domach studenckich przez pracowników i studentów AP." stworzono dnia: 2011-06-02 10:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/37/10 z dnia 1 czerwca w sprawie odpłatności studentów AP w Słupsku za korzystanie z miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2011/2012." stworzono dnia: 2011-06-02 10:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/37/10 z dnia 1 czerwca w sprawie odpłatności studentów AP w Słupsku za korzystanie z miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2011/2012." usunięto dnia: 2011-06-02 10:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/32/11 z dnia 26 maja w sprawie wprowadzenia regulaminu wewnętrznego konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców" zmieniono dnia: 2011-06-01 15:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/36/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie uruchomienia I edycji studiów podyplomowych kwalifikacyjnych "Nauczanie języka kaszubskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"." stworzono dnia: 2011-06-01 15:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/35/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie uruchomienia I edycji studiów podyplomowych "Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii"." stworzono dnia: 2011-06-01 15:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/34/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie uruchomienia I edycji studiów podyplomowych "Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli"" stworzono dnia: 2011-06-01 15:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/33/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie uruchomienia I edycji studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie oświatą"" zmieniono dnia: 2011-06-01 14:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/33/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie uruchomienia I edycji studiów podyplomowych kwalifikacyjnych "Organizacja i zarządzanie oświatą"" stworzono dnia: 2011-06-01 14:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wewnętrznego konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców" stworzono dnia: 2011-05-26 15:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/32/11 w sprawie wprowadzenia regulaminu wewnętrznego konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców" stworzono dnia: 2011-05-26 15:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/23/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zagwarantowania środków własnych na współfinansowanie projektu pt.: "Poprawa i jakość kształcenia studentów przez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symul" stworzono dnia: 2011-05-25 14:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/22/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sparwozdania finasowego (bilansu) za rok 2010." stworzono dnia: 2011-05-25 14:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak