Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/34a/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sparwie zmian w Regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-09-12 14:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/44/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla studentów za działalność na rzecz środowiska akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-09-12 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/44/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla studentów za działalność na rzecz środowiska akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-09-12 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/44/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla studentów za działalność na rzecz środowiska akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-09-12 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/44/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla studentów za działalność na rzecz środowiska akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-09-12 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/44/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla studentów za działalność na rzecz środowiska akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-09-12 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/44/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla studentów za działalność na rzecz środowiska akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-09-12 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/44/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla studentów za działalność na rzecz środowiska akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-09-12 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/44/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla studentów za działalność na rzecz środowiska akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-09-12 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/61/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Dostawę mebli laboratoryjnych dla AP w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-09-12 10:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "26/XIII/2008 wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr 10/08/XII z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010." stworzono dnia: 2011-09-07 15:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "25/XIII/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwały Nr 20/XIII/2008 wprowadzającej Aneks nr 1 do Uchwały nr 10/08/XII z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010." stworzono dnia: 2011-09-07 15:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "24/XIII/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora AP dr hab. prof. nadzw. Romana Drozda do podpisania umowy Porozumienie z Samorządem Miasta Słupska." stworzono dnia: 2011-09-07 15:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "23/XIII/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad kształtowania budżetu na 2009 r." stworzono dnia: 2011-09-07 14:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "22/XIII/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie apelu dot. projektu nowelizacji ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"." stworzono dnia: 2011-09-07 14:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "21/XIII/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Edukacyjnyo-Filozoficznym w Instytucie Pedagogiki." stworzono dnia: 2011-09-07 14:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "20/XIII/2008 z dnia 26 listopada wprowadzająca Aneks nr 1 do Uchwału nr 10/08/XII z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010." stworzono dnia: 2011-09-07 14:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "19/XIII/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie limitów na studia w roku akademickim 2009/2010." stworzono dnia: 2011-09-07 14:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "18/XIII/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku studiów - "zdrowie publiczne" na poziomie studiów I stopnia." zmieniono dnia: 2011-09-07 14:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "18/XIII/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku studiów - "zdrowie publiczne" na pozimie studiów I stopnia." stworzono dnia: 2011-09-07 14:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "17/XIII/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno - Historycznym kierunku studiów - "politologia" na poziomie studiów I stopnia." stworzono dnia: 2011-09-07 14:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "16/XIII/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno - Historycznym kierunku studiów - "kulturoznawstwo" na poziomie studiów I stopnia." stworzono dnia: 2011-09-07 14:20 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "15/XIII/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie poparcia Senatu dla opinii Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu budżetu państwa w działaniach "nauka" i "szkolnictwo wyższe" na rok 2009." stworzono dnia: 2011-09-07 14:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "14/XIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno - Historycznym w Instytucie Historii." stworzono dnia: 2011-09-07 14:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "13/XIII/2008 z dnia października 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno - Historycznym w Instytucie Neofilologii" stworzono dnia: 2011-09-07 14:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "12/XIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno - Historycznym w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2011-09-07 14:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "11/XIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym." stworzono dnia: 2011-09-07 14:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "10/XIII/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2008." stworzono dnia: 2011-09-07 12:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "09/XIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji Oceniającej, Komisji Oceniającej w Bibliotece Uczelnianej, Uczelnianej Komisji Oceniającej, Odwoławczej Komisji Oceniającej" stworzono dnia: 2011-09-07 12:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "04/XIII/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie organizacyjnych na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym." zmieniono dnia: 2011-09-07 12:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak