Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "K/0210/03/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Kancelarii Ogólnej" zmieniono dnia: 2011-08-25 13:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/05/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Majatku Uczelni" zmieniono dnia: 2011-08-25 13:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/05/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Majatku Uczelni" zmieniono dnia: 2011-08-25 13:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/05/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Majatku Uczelni" zmieniono dnia: 2011-08-25 13:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/05/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Majatku Uczelni" zmieniono dnia: 2011-08-25 13:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Majatku Uczelni" stworzono dnia: 2011-08-25 13:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/04/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Administracyjno-Inwestycyjnego" stworzono dnia: 2011-08-25 13:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/03/2011 z 20 kiwetnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Kancelarii Ogólnej" stworzono dnia: 2011-08-25 13:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/02/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Kwestury" stworzono dnia: 2011-08-25 13:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/01/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura ds. Funduszy Zewnętrznych" stworzono dnia: 2011-08-25 13:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia Kanclerza" zmieniono dnia: 2011-08-23 13:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia Kanclerza" zmieniono dnia: 2011-08-23 13:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia Kanclerza" stworzono dnia: 2011-08-23 13:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Wyniki konkursu na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/9.4/11" usunięto dnia: 2011-08-12 13:05 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Wyniki konkursu na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/9.4/11" stworzono dnia: 2011-08-12 13:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/9.4/11" usunięto dnia: 2011-07-28 14:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/9.4/11" stworzono dnia: 2011-07-28 14:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rejestr zarządzeń Rektora AP - 2010 rok" zmieniono dnia: 2011-07-27 12:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rejestr zarządzeń Rektora AP - 2009 r." zmieniono dnia: 2011-07-27 12:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rejestr Uchwał Senatu z 2009 r." stworzono dnia: 2011-07-27 12:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/21/09 z dnia 29 kwitnia 2009 roku wprowadzająca zmiany do Uchwały nr 27/2007/XII z 26.09.2007 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania medalu oraz odznaki honorowej AP w Słupsku " zmieniono dnia: 2011-07-26 10:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/24/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyłączenia prac dyplomowych powstałych w Instytucie Matematyki z systemu Plagiat.pl" zmieniono dnia: 2011-07-26 10:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/004/26/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu na studia w roku akademickim 2010/2011" zmieniono dnia: 2011-07-26 09:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/004/26/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sparwie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu na studia w roku akademickim 2010/2011" zmieniono dnia: 2011-07-26 09:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/32/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku studiów - "ochrona środowiska" na poziomie studiów I stopnia" zmieniono dnia: 2011-07-26 09:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/37/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2011-07-26 09:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/33/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie współpracy nauczycieli akademickich AP w Słupsku z zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi niektórych uczelni niepublicznych" zmieniono dnia: 2011-07-25 15:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R- 0004-46-10 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Uchwale nr R/0004/16/10 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012 " zmieniono dnia: 2011-07-14 12:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R- 0004-46-10 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012 " zmieniono dnia: 2011-07-14 12:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R- 0004-46-10 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012 " zmieniono dnia: 2011-07-14 12:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak