Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R-0210-48-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej" zmieniono dnia: 2011-01-24 07:42 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-56-10 w sprawie powolania nowych jednostek organiz. w Kated. Nauk o Zdrowiu na W. Mat.-Przyr." stworzono dnia: 2011-01-23 21:26 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-65-10 w sprawie powolnia zespolu powypadkowego" stworzono dnia: 2011-01-23 21:26 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-64-10 w sprawie wysokosci za dokumenty dot. przebiegu studiow" stworzono dnia: 2011-01-23 21:25 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-63-10 w sprawie dni rektorskich" stworzono dnia: 2011-01-23 21:25 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-62-10 w sprawie godzin rektorskich" stworzono dnia: 2011-01-23 21:25 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-61-10 w sprawie wprowadzenia identyfikatorow dla pracownikow administracyjnych AP" stworzono dnia: 2011-01-23 21:25 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-60-10 w sprawie wysokosci oplat z tytulu roznic programowych oraz powtarz. przedmiotu i semes" stworzono dnia: 2011-01-23 21:24 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-59-10 w sprawie przeksztalcenia Inst. Geografii w Instytut Geografii i Studiow Regionalnych" stworzono dnia: 2011-01-23 21:24 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-58-10 w sprawie powolania nowych jednost. oragniz. w Inst. Matematyki na Wydz. Mat.-Przyr." stworzono dnia: 2011-01-23 21:24 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-57-10 w sprawie zmian organizacyj. na Wydz. Mat.-Przyr. w Inst. Matematyki" stworzono dnia: 2011-01-23 21:24 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-55-10 w sprawie zmian organizacyjnych na W. Mat-Przyr. w Katedrze Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2011-01-23 21:04 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-54a-10 w sprawie powo?ania komisji przetargowej - us?uga druku" stworzono dnia: 2011-01-23 21:04 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-54-10 w sprawie powolania zespolu powypadkowego" stworzono dnia: 2011-01-23 21:04 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-53-10 w sprawie dnia rektorskiego" stworzono dnia: 2011-01-23 21:03 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-52-10 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania za prace na rzecz projektow" stworzono dnia: 2011-01-23 21:03 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-51-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2011-01-23 21:03 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-50-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2011-01-23 21:02 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-49-10 w sprawie powolania zespolu powypadkowego" stworzono dnia: 2011-01-23 21:02 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-48-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2011-01-23 21:01 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-47-10 w sprawie powolania Komisji Odbioru Koncowego" stworzono dnia: 2011-01-23 21:01 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-24-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej/wykonanie instalacji DSO w DS nr 4" stworzono dnia: 2011-01-23 20:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-23-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej/instalacja DSO w DS nr 3" stworzono dnia: 2011-01-23 20:52 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-22-10 w sprawie godzin rektorskich" stworzono dnia: 2011-01-23 20:51 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-21-10 w sprawie powolania Komisji Przetargowej/Dostawa aparatury do AP w Slupsku" stworzono dnia: 2011-01-23 20:49 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-20-10 w sprawie godzin rektorskich" stworzono dnia: 2011-01-23 20:49 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-19-10 w sprawie anulowania Zarzadzenia nr 15/08/XII dot. rozliczania wyjazdów s?uzbowych" stworzono dnia: 2011-01-23 20:47 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-18-10 w sprawie godzin rektorskich" stworzono dnia: 2011-01-23 20:47 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-17-10 w sprawie powolania Komisji Rektorskiej/wybor partnera w ramach projektu POKL" stworzono dnia: 2011-01-23 20:46 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-16-10 w sprawie siodmego wydania zasad WSR" stworzono dnia: 2011-01-23 20:45 przez: Administrator Administrator (apsl)