Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.58.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały nr R/0004/46/12 z dnia 25 września 2012 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia - w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015" stworzono dnia: 2017-06-23 10:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.57.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z Ustawą i Statutem AP w Słupsku " stworzono dnia: 2017-06-23 10:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.56.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich AP w Słupsku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu " stworzono dnia: 2017-06-23 10:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.55.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia zmian do Regulaminu Studiów AP w Słupsku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu" stworzono dnia: 2017-06-23 10:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.54.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na wszystkich rodzajach studiów" stworzono dnia: 2017-06-23 09:49 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.53.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały nr R.0004.04.14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w spr. zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem" stworzono dnia: 2017-06-23 09:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.52.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały nr R/004/22/13 z dnia 29 maja 2013 r. w spr.zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów " stworzono dnia: 2017-06-23 09:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu (5 konkursów/stanowisk)" zmieniono dnia: 2017-06-23 09:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu (5 konkursów/stanowisk)" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu (4 konkursy/stanowiska)" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowiu (4 konkursy/stanowiska)" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:30 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowiu" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:29 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Zdrowiu" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:28 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.47.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych " stworzono dnia: 2017-06-21 11:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.46.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie usług w zakresie tłumaczenia dyplomów studiów w AP oraz wydawania zaświadczeń o stopniu o biegłości znajomości języka obcego" stworzono dnia: 2017-06-21 11:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2017-06-20 14:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2017-06-20 14:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowiu (4 konkursy/stanowiska)" stworzono dnia: 2017-06-20 14:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu (4 konkursy/stanowiska)" stworzono dnia: 2017-06-20 14:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu (5 konkursów/stanowisk)" stworzono dnia: 2017-06-20 14:37 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowiu (2 konkursy/stanowiska)" stworzono dnia: 2017-06-20 13:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2017-06-20 13:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu (6 stanowisk/konkursów)" stworzono dnia: 2017-06-20 13:42 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych w obiektach Osiedla Akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2017-06-19 14:18 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.48.16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego " zmieniono dnia: 2017-06-19 10:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki " stworzono dnia: 2017-06-14 14:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych w obiektach Osiedla Akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2017-06-14 14:37 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie na 10 posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w dniu 21 czerwca 2017 r." stworzono dnia: 2017-06-14 14:34 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2017-06-13 12:34 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2017-06-13 12:33 przez: Lena Cylupa