Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego " stworzono dnia: 2017-06-05 15:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego " stworzono dnia: 2017-06-05 15:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego " stworzono dnia: 2017-06-05 15:15 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego " stworzono dnia: 2017-06-05 15:15 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego " stworzono dnia: 2017-06-05 15:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Roboty remontowe w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-06-05 14:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2017-06-05 14:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2017-06-05 11:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2017-06-05 11:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2017-06-05 11:11 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2017-06-05 11:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2017-06-05 11:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2017-06-05 11:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-06-05 11:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-06-05 11:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-06-05 11:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2017-06-05 11:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszy wykładowca w Instytucie Matematyki " stworzono dnia: 2017-06-02 14:23 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki " stworzono dnia: 2017-06-02 14:22 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.45.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 1 czerwca 2017 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej, Komisji Rekrutacyjnej i Zespołów Oceniających do przeprowadzenia rekrutacji " zmieniono dnia: 2017-06-02 13:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.44.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.48.16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela" zmieniono dnia: 2017-06-02 12:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.34.17 Rektora AP a Słupsku z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku"." zmieniono dnia: 2017-06-02 11:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.45.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 1 czerwca 2017 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej, Komisji Rekrutacyjnej i Zespołów Oceniających do przeprowadzenia rekrutacji " stworzono dnia: 2017-06-01 15:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.44.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.48.16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela" stworzono dnia: 2017-06-01 15:10 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych w obiektach Osiedla Akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2017-06-01 13:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.43.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu " stworzono dnia: 2017-05-31 14:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr. R.021.40.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro" zmieniono dnia: 2017-05-31 14:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.42.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2017-05-31 14:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.41.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za kształcenie studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych " stworzono dnia: 2017-05-31 14:51 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr. R.021.40.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro" stworzono dnia: 2017-05-31 08:35 przez: Lena Cylupa