Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:44 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:43 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:42 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:35 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Administracji i Socjologii" stworzono dnia: 2017-05-25 08:34 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.33.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich " stworzono dnia: 2017-05-24 12:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2017-05-24 08:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej " stworzono dnia: 2017-05-24 08:25 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Roboty remontowe w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-05-22 10:21 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2017-05-22 08:20 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2017-05-22 08:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Roboty remontowe w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-05-22 08:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Roboty remontowe w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2017 roku" stworzono dnia: 2017-05-19 15:24 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie nr 1" usunięto dnia: 2017-05-18 14:22 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie na 9 posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w dniu 24 maja 2017 r." stworzono dnia: 2017-05-18 14:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2017-05-18 14:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2017-05-18 14:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2017-05-18 14:11 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2017-05-18 14:10 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2017-05-18 14:08 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2017-05-18 14:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2017-05-18 14:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2017-05-18 14:05 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Posiedzenia Senatu" zmieniono dnia: 2017-05-18 10:44 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie nr 1" stworzono dnia: 2017-05-18 10:43 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Posiedzenia Senatu" zmieniono dnia: 2017-05-18 10:42 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Posiedzenia Senatu" stworzono dnia: 2017-05-18 10:40 przez: Lena Cylupa