Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R-0004-46-10 w sprawie zmian w uchwale rekrutacyjnej na rok 2011-2012" stworzono dnia: 2011-01-23 16:02 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-45-10 w sprawie zg?oszenia do konkursu" stworzono dnia: 2011-01-23 15:59 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-44-10 w sprawie zmain organizacyjnych w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2011-01-23 15:57 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "U-0004/41/10 w sprawie przyjecia zmian w planie rzeczowo- finansowym na 2010 r." zmieniono dnia: 2011-01-23 15:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004/40/10 w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Pedagogiki na Wydz. Edukac.-Filozof." zmieniono dnia: 2011-01-23 15:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-004-39-10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiow podyplomowych" zmieniono dnia: 2011-01-23 15:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-004-38-10 w sprawie uzupelnienia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich" zmieniono dnia: 2011-01-23 15:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-004-37-10 w sprawie powolania Komisji Dyscypl. oraz Odwol. Komisji Dyscypl. Uczelni dla Studentow" zmieniono dnia: 2011-01-23 15:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-004-36-10 w sprawie uzupelnienia skladu komisji senackich uczelni" zmieniono dnia: 2011-01-23 15:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-35-10 w sprawie zg?oszenia cz?onka do Rady Radia Koszalin" zmieniono dnia: 2011-01-23 15:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-34-10 w sprawie zgloszenia czlonka do Rady Radia Koszalin" zmieniono dnia: 2011-01-23 15:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-34-10 w sprawie zgloszenia czlonka do Rady Radia Koszalin" zmieniono dnia: 2011-01-23 15:47 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-43-10 w sprawie przyjecia zmian w planie rzeczowo-finansowym" stworzono dnia: 2011-01-23 15:47 przez: (apsl)
 • Artykuł : "U-0004-42-10 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2010 r." zmieniono dnia: 2011-01-23 15:46 przez: (apsl)
 • Artykuł : "U-0004-42-10 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2010 r." stworzono dnia: 2011-01-23 15:45 przez: (apsl)
 • Artykuł : "U-0004/41/10 w sprawie przyjecia zmian w planie rzeczowo- finansowym na 2010 r." stworzono dnia: 2011-01-23 15:45 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004/40/10 w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Pedagogiki na Wydz. Edukac.-Filozof." stworzono dnia: 2011-01-23 15:45 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-004-39-10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiow podyplomowych" stworzono dnia: 2011-01-23 15:44 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-004-38-10 w sprawie uzupelnienia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich" stworzono dnia: 2011-01-23 15:44 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-004-37-10 w sprawie powolania Komisji Dyscypl. oraz Odwol. Komisji Dyscypl. Uczelni dla Studentow" stworzono dnia: 2011-01-23 15:43 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-004-36-10 w sprawie uzupelnienia skladu komisji senackich uczelni" stworzono dnia: 2011-01-23 15:43 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-35-10 w sprawie zg?oszenia cz?onka do Rady Radia Koszalin" stworzono dnia: 2011-01-23 15:43 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-34-10 w sprawie zgloszenia czlonka do Rady Radia Koszalin" stworzono dnia: 2011-01-23 15:42 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-33-10 w sprawie wynagradzania pracownikow AP uczestniczacych w projektach " stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-32-10 zmiany organizacyjne w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-31-10 wyrazenie gody na przeksztalcenie Instytutu Geografii w Instytut Geografii i Studiow Re" stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-30-10 zmiany organizacyjne w Katedrze Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-29-10 w sprawie niodplatnego przejecia zbiornika wodnego w Gminie Debnica Kaszubska" stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-27-10 w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AP" stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-26-10 w sprwie uczczenia 30. rocznicy podpisania porozumien sierpniowych" stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)