Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Prorektorzy" zmieniono dnia: 2011-01-20 13:52 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Rektor" zmieniono dnia: 2011-01-20 13:47 przez: (apsl)
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-01-20 13:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/02/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sondy do badań środowiskowych dla Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-20 13:36 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/02/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sondy do badań środowiskowych dla Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2011-01-20 13:36 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/01/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie wysokosci opłat za powtarzanie praktyk studenckich" zmieniono dnia: 2011-01-20 13:33 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R/0210/01/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie wysokosci opłat za powtarzanie praktyk studenckich" stworzono dnia: 2011-01-20 13:32 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-76-10 w sprawie dnia rektorskiego -21 listopada" zmieniono dnia: 2011-01-20 13:30 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/4.2/2010 " zmieniono dnia: 2011-01-20 13:29 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-76-10 w sprawie dnia rektorskiego -21 listopada" stworzono dnia: 2011-01-18 14:42 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-77-10 w sprawie powołania komisji przetargowej- usługa rehabilitacji" stworzono dnia: 2011-01-18 14:40 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-79-10 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych" stworzono dnia: 2011-01-18 14:36 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-78-10 w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2011-01-18 14:34 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-80-10 w sprawie zasad i warunków przyznawania nagród za aktywność naukową i artystyczną" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:32 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-79-10 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych" stworzono dnia: 2011-01-18 14:32 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-80-10 w sprawie zasad i warunków przyznawania nagród za aktywność naukową i artystyczną" stworzono dnia: 2011-01-18 14:28 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-81-10 w sprawie powołania komisji przetargowej - usługa sprzątania i dozoru" stworzono dnia: 2011-01-18 14:11 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-82-10 w sprawie powołania komisji przetargowej - dostawa sprzętu komputerowego" stworzono dnia: 2011-01-18 14:09 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-83-10 w sparwie powołania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2011-01-18 14:07 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-88-10 sprawie uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie nauczania geografii i przyrody" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:04 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-86-10 w sprawie dnia rektorskiego 6.01.2011 r. " zmieniono dnia: 2011-01-18 14:04 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-85-10 w sprawie zasad i warunkow przyznawania stypendium za osiągniecia naukowe" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:04 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-84-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:02 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-84-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:01 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-84-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-18 14:00 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-84-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2011-01-18 13:58 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-85-10 w sprawie zasad i warunkow przyznawania stypendium za osiągniecia naukowe" stworzono dnia: 2011-01-18 13:55 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-86-10 w sprawie dnia rektorskiego 6.01.2011 r. " stworzono dnia: 2011-01-18 13:46 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-87-10 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa" stworzono dnia: 2011-01-18 13:44 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-88-10 sprawie uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie nauczania geografii i przyrody" stworzono dnia: 2011-01-18 13:41 przez: (apsl)