Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R-0004-25- w sprawie wyrazenia zgody na zatrudnienie" stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-24-10 w sprawie wyrazenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy" stworzono dnia: 2011-01-23 15:27 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-23-10 w sprawie wyrazenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy" stworzono dnia: 2011-01-23 15:21 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-22-10 w sprawie wygaśnięcia mandatu członków Senatu" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-21-10 wyrazenie zgody na zatrudnienie" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-20-10 wprowadzajaca aneks nr 3 do regulaminu przyznawania medalu oraz odznaki honorowej AP" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-18-10 zmiany organizacyjne w Instytucie Historii" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-17-10 wyra?enie zgody na przekszta?cenie Instytutu Historii w Instytut Historii i Politologii" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-16-10 zasady i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstepnego w 2011/2012" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-15-10 w sprawie utwarzenia na W.M.-P. kierunku studiów "ochrona srodowiska"" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-14-10 w sprawie pobierania oplat za uslugi eduk. w roku 2010/2011" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-13-10 w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011" stworzono dnia: 2011-01-23 15:17 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-12-10 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010" stworzono dnia: 2011-01-23 15:06 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-11-10 w sparwie przyjecia i zatwierdzenia bilansu za 2009 r." stworzono dnia: 2011-01-23 15:02 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" stworzono dnia: 2011-01-23 15:01 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-09-10 w sparwie utworzenia ZOD w Koszalinie" stworzono dnia: 2011-01-23 14:59 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-08-10 w sparwie przeznaczenia ?rod. finans. ze sprzedazy nieruchom. przy ul. Bauera 14" stworzono dnia: 2011-01-23 14:59 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-07-10 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci" stworzono dnia: 2011-01-23 14:58 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-06-10 w sparwie zmian osobowych w składzie KDU dla Studentow" stworzono dnia: 2011-01-23 14:57 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-05-10 w sprawie Regulaminu Oceny Nauczycieli Akademickich AP w Slupsku" stworzono dnia: 2011-01-23 14:56 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-04-10 w sparwie budzetu na 2010 r." stworzono dnia: 2011-01-23 14:55 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-03-10 w sparwie zmian organizacyjnych na W.F.-H. w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2011-01-23 14:14 przez: (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-02-10 wprowadzająca Aneks do uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011" stworzono dnia: 2011-01-23 14:07 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2011-01-21 11:18 przez: (apsl)
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-01-20 14:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-01-20 14:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-01-20 14:03 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-01-20 14:02 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2011-01-20 13:57 przez: (apsl)
 • Artykuł : "Kanclerz " zmieniono dnia: 2011-01-20 13:52 przez: (apsl)