Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INOZ ZP (1)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:20 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.117.20 rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Akademii Pomorskiej w Słupsku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny" zmieniono dnia: 2020-09-11 09:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.117.20 rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Akademii Pomorskiej w Słupsku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny" stworzono dnia: 2020-09-11 09:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.116.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w AP w Słupsku (od roku akadem. 2020/2021)" zmieniono dnia: 2020-09-11 09:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.116.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiy" stworzono dnia: 2020-09-11 09:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" stworzono dnia: 2020-09-08 14:11 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" stworzono dnia: 2020-09-08 14:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.115.20 Rektora AP z dnia 8.09.20 r. w spr. powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. wdrażania systemu dziekanatowo-dydaktycznego w ramach projektu pn." stworzono dnia: 2020-09-08 12:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-09-08 12:49 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.114.20 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Akademii Pomorskiej Słupsku w okresie zagrożenia koronowirusem" zmieniono dnia: 2020-09-08 12:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.112.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 2.09.20 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-09-08 12:43 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.112.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 2.09.20 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-09-08 12:43 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.114.20 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Akademii Pomorskiej Słupsku w okresie zagrożenia koronowirusem" zmieniono dnia: 2020-09-08 12:40 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.114.20 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Akademii Pomorskiej Słupsku w okresie zagrożenia koronowirusem" stworzono dnia: 2020-09-04 14:04 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.113.20 z dnia 3.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia R.021.98.20 z dn. 26.06.2020 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z Domów Studenta przez studentów i doktorantów Ap" stworzono dnia: 2020-09-04 14:01 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w SPNJO" zmieniono dnia: 2020-09-03 12:17 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.112.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 2.09.20 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-09-02 14:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.111.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 2.09.20 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na zatrudnienie" stworzono dnia: 2020-09-02 09:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD3) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-09-01 12:44 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD2) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-09-01 12:44 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD1) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-09-01 12:43 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-09-01 12:43 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-09-01 12:41 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w IPiA " zmieniono dnia: 2020-09-01 12:40 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.110.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 1.09.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia R.021.39.20 w sprawie opuszczenia do odwołania akademików" zmieniono dnia: 2020-09-01 10:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.1010.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 1.09.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia R.021.39.20 w sprawie opuszczenia do odwołania akademików" stworzono dnia: 2020-09-01 10:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora w IBiZ ZL" zmieniono dnia: 2020-08-31 12:09 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Zarządzania IBiZ ZEiF" zmieniono dnia: 2020-08-31 12:09 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w IBiZ ZL" zmieniono dnia: 2020-08-31 12:08 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD) w IBiZ ZL" zmieniono dnia: 2020-08-31 12:07 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek