Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-07-28 20:25 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.59.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.58.20 - Program studiów Informatyka" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.59.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.002.04.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2020 roku " zmieniono dnia: 2020-07-24 10:42 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.002.05.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania Korekty Nr 2 planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:42 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.002.06.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:42 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.002.07.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Pomorskiej w Słupsku za 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.002.08.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.002.06.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:40 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.002.06.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:39 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.002.05.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania Korekty Nr 2 planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-24 10:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ ZP (11)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:49 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZP(10)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:48 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZRM (9)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:32 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ ZRM (8)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:30 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w INoZ ZF (5)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:28 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-23 12:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZF (4)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:26 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ ZK (3)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:25 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w INoZ ZRM (2)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:24 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INOZ ZP (1)" stworzono dnia: 2020-07-23 12:22 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora w IBiZ ZL" stworzono dnia: 2020-07-23 12:20 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Zarządzania IBiZ ZEiF" stworzono dnia: 2020-07-23 12:18 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w IBiZ ZL" stworzono dnia: 2020-07-23 12:17 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD) w IBiZ ZL" stworzono dnia: 2020-07-23 12:16 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w IBiZ ZEiF" stworzono dnia: 2020-07-23 12:15 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (D) w IBiZ ZEiF" stworzono dnia: 2020-07-23 12:13 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (D) w IBiZ ZL" stworzono dnia: 2020-07-20 13:40 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.104.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 15.07.20 r. w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzenia za usługi dydaktyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej" stworzono dnia: 2020-07-15 10:13 przez: Lena Cylupa