Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-09 12:33 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.105.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Stanisława Frymarka" zmieniono dnia: 2020-11-06 17:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.154.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 5.10.20 r. w sprawie przyjęcia zasad dotyczących organizacji praktyk studenckich i doktoranckich w AP w Słupsku w roku akademickim 2020/2021" stworzono dnia: 2020-11-05 13:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.153.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 5.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia Nr R.021.71.20 Rektora AP z dnia 15.05.20 r. w spr. powołania koordynatorów merytorycznych" stworzono dnia: 2020-11-05 13:49 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-04 13:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-04 12:46 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-04 12:35 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.152.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.11.20 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii Pomorskiej w Słupsku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19" stworzono dnia: 2020-11-03 13:48 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-11-02 18:47 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-11-02 18:46 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " stworzono dnia: 2020-11-02 15:35 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.104.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Poli Pauby" zmieniono dnia: 2020-11-02 12:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.105.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Stanisława Frymarka" stworzono dnia: 2020-11-02 09:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.104.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Anety Dudy" stworzono dnia: 2020-11-02 09:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.103.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Anety Dudy" stworzono dnia: 2020-11-02 09:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.021.102.20 Senat AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie nadania Pani mgr Anecie Dudzie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia" zmieniono dnia: 2020-11-02 09:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.021.102.20 Senat AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie nadania Pani mgr Anecie Dudzie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia" stworzono dnia: 2020-11-02 09:40 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.101.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy" stworzono dnia: 2020-11-02 09:38 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.100.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania" stworzono dnia: 2020-11-02 09:37 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-30 13:37 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-30 13:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-30 13:24 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.146.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 20.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.138.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.10.20 r. " zmieniono dnia: 2020-10-30 11:31 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.151.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 30.10.20 r. w sprawie wykwaterowania studentów z Domów Studenta nr 1 i 4" stworzono dnia: 2020-10-30 11:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-30 09:51 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ ZK" zmieniono dnia: 2020-10-30 09:31 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-29 13:54 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" zmieniono dnia: 2020-10-28 13:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.150.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.10.20 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. jakości kształcenia w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-27 12:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.149.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.10.20 r. w sprawie powołania Koordynatowa ds. edukacji ustawicznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-27 12:12 przez: Lena Cylupa