Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.09.20 rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 14.07.20 r. w spr. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku na kadencję 2020-2024" stworzono dnia: 2020-07-14 13:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.54.20 - Program studiów Zarządzanie SDS" zmieniono dnia: 2020-07-13 13:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-13 13:14 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.54.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie" zmieniono dnia: 2020-07-13 13:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-13 13:12 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-13 12:41 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-13 12:39 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.102.20 z dnia 6.07.20 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-13 12:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.103.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 10.07.20 r. w spr. zmian do Zarządzenia nr R.021.64.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 4.04.20 r. w spr. " stworzono dnia: 2020-07-10 12:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.65.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-09 10:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w SPNJO" stworzono dnia: 2020-07-09 10:21 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD3) w IPiA" stworzono dnia: 2020-07-09 10:20 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD2) w IPiA" stworzono dnia: 2020-07-09 10:19 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-07-09 10:18 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD1) w IPiA" stworzono dnia: 2020-07-09 10:18 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w IPiA" stworzono dnia: 2020-07-09 10:15 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w IPiA " stworzono dnia: 2020-07-09 10:13 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.91.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 8.06.20 r. w spr. szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym także odpisów w tłumaczeniu na język obcy" zmieniono dnia: 2020-07-08 12:20 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : " Przeprowadzenie zajęć w grupach dzieci przedszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć zwiększających poziom zaspokojenia specjalistycznych potrzeb edukacyjnych w ramach projektu pn. „Akademia Przedszkolaka”" zmieniono dnia: 2020-07-08 12:05 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.102.20 z dnia 6.07.20 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-07-07 13:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.91.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 8.06.20 r. w spr. szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym także odpisów w tłumaczeniu na język obcy" zmieniono dnia: 2020-07-07 13:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Przetarg ograniczony pisemny dla pracowników Akademii Pomorskiej na sprzedaż samochodów " stworzono dnia: 2020-07-07 12:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-07 09:57 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Wykonanie projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu pn.: " zmieniono dnia: 2020-07-07 09:39 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ" zmieniono dnia: 2020-07-06 11:17 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ" zmieniono dnia: 2020-07-06 11:16 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w INoZ" zmieniono dnia: 2020-07-06 11:02 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (D) w INoZ" zmieniono dnia: 2020-07-06 11:02 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w IPiA" zmieniono dnia: 2020-07-06 08:55 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-07-06 08:54 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek