Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-05-24 13:27 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2012-05-24 13:27 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-05-24 13:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/21/12 z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich" zmieniono dnia: 2012-05-24 13:11 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin studiów doktoranckich w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-05-24 13:09 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2012-05-23 03:31 przez:
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/39/12 z dnia 22 maja 2012 r, w sprawie podzialu środków funduszu pomocy materialnej na 2012 rok" stworzono dnia: 2012-05-22 14:42 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/36/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników" zmieniono dnia: 2012-05-22 14:39 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/36/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników" stworzono dnia: 2012-05-22 14:24 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/14/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013" zmieniono dnia: 2012-05-22 11:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "R/0004/54/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadzająca Aneks nr 3 do Uchwały nr R/0004/21/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2011 r." zmieniono dnia: 2012-05-22 10:40 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Instrukcja udzielania zamówień publicznych z załącznikami oraz regulamin pracy komisji przetargowej 2012 r." zmieniono dnia: 2012-05-21 11:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/126/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek wynagrodzenia dla osób wykonujących w ramach umów cywilnoprawnych dodatkowe prace na rzecz uczelni" stworzono dnia: 2012-05-16 12:06 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2012-05-15 13:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" zmieniono dnia: 2012-05-15 13:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" usunięto dnia: 2012-05-15 13:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-05-15 13:36 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy w Instytucie Neofilologii na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, adiunkta, starszego wykładowcy i wykładowcy" zmieniono dnia: 2012-05-15 13:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy w Instytucie Neofilologii na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, adiunkta, starszego wykładowcy i wykładowcy" usunięto dnia: 2012-05-15 13:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/38/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy do bajkoterapii, arteterapii i zabaw sensorycznych dla Akademii Pomorskiej w Sł" stworzono dnia: 2012-05-15 12:50 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/37/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont Domu Studenta nr 3 "" stworzono dnia: 2012-05-15 12:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/36/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek wynagrodzenia dla osób wykonujących w ramach umów cywilnoprawnych dodatkowe prace na rzecz uczelni" stworzono dnia: 2012-05-15 12:43 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/36/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek wynagrodzenia dla osób wykonujących w ramach umów cywilnoprawnych dodatkowe prace na rzecz uczelni" usunięto dnia: 2012-05-15 12:43 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/35/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie zaliczenia nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego kierunku studiów prowadzonych przez AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-05-15 12:40 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/34/12 z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów za certyfikat " "Uczelnia walcząca z plagiatami"" stworzono dnia: 2012-05-15 12:35 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Instrukcja wynajmu, dzierżawy i użyczania nieruchomych składników mienia AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-05-15 11:53 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "K/0211/01/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wynajmu, dzierżawy i użyczania nieruchomych składników mienia AP w Słupsku"" zmieniono dnia: 2012-05-15 11:50 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "K/0211/01/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wynajmu, dzierżŕawy i użyczania nieruchomych składników mienia AP w Słupsku"" stworzono dnia: 2012-05-15 11:49 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/33/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. programu rozwoju dydaktyki i badań wraz z rozwojem infrastruktury dydaktycznej i naukowej Uczelni" stworzono dnia: 2012-05-15 09:31 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/32/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespolu ds. opracowania planu inwentaryzacji Uczelni" stworzono dnia: 2012-05-15 09:29 przez: Ewelina Winiewicz