Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki - informatyka" stworzono dnia: 2012-07-02 10:07 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2012-07-02 10:05 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2012-07-02 10:04 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-07-02 10:00 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-07-02 09:59 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/004/39/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań na rzecz przygotowania inwestycji, pn. Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Sł" zmieniono dnia: 2012-06-29 11:24 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/004/39/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań na rzecz przygotowania inwestycji, pn. Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Sł" zmieniono dnia: 2012-06-29 11:24 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/004/39/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań na rzecz przygotowania inwestycji, pn. Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Sł" zmieniono dnia: 2012-06-29 11:23 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/004/39/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań na rzec przygotowania inwestycji, pn. Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słu" stworzono dnia: 2012-06-29 11:22 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/38/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia- w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: biologia i filologia" stworzono dnia: 2012-06-29 11:13 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/004/37/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku wprowadzająca Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-06-29 11:10 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/36/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu rozwoju informatyzacji Akademii Pomorskiej w Słupsku na lata 2012-2020" stworzono dnia: 2012-06-29 11:08 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/35/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań Akademii Pomorskiej w Słupsku na lata 2012-2020" stworzono dnia: 2012-06-29 11:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki" usunięto dnia: 2012-06-28 14:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2012-06-28 14:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.18.12 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Instytucie Matematyki oraz powołania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-06-28 14:25 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki - informatyka" usunięto dnia: 2012-06-28 14:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki - informatyka" stworzono dnia: 2012-06-28 14:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K/022/17/12 z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Studium Informatyki oraz powolania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-06-28 14:23 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" usunięto dnia: 2012-06-28 14:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2012-06-28 14:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" usunięto dnia: 2012-06-28 14:22 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-06-28 14:22 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-06-28 14:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" zmieniono dnia: 2012-06-28 14:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" usunięto dnia: 2012-06-28 14:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-06-28 12:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-06-28 12:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-06-28 12:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-06-28 12:20 przez: Krzysztof Myszkowski