Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/11/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w zakresie praw i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego" stworzono dnia: 2013-01-31 12:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/10/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Kapituły Wyróżnień Honorowych Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2013-01-31 11:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/08/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powolania zespołu ds. opracowania zmian w Strategii Rozwoju AP w Słupsku oraz koordynowanie prac związanych z aktualizacją strategii wydziałowych" stworzono dnia: 2013-01-31 11:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/08/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powolania zespołu ds. opracowania zmian w Strategii Rozwoju AP w Słupsku oraz koordynowanie prac związanych z aktualizacją strategii wydziałowych" usunięto dnia: 2013-01-31 11:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego" stworzono dnia: 2013-01-29 11:52 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2013-01-25 12:39 przez:
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2013-01-25 12:39 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2013-01-25 12:36 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2013-01-25 12:35 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/09/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień" stworzono dnia: 2013-01-25 11:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/07/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku na konkurs w ramach programu NCBiR "Blue gas- Polski Gaz Łupkowy"" stworzono dnia: 2013-01-25 10:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "komisje Senatu i Uczelni - kadencja 2012-2016" zmieniono dnia: 2013-01-24 11:07 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/108/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej" stworzono dnia: 2013-01-21 14:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki (2)" stworzono dnia: 2013-01-21 09:01 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2013-01-21 09:00 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii" stworzono dnia: 2013-01-21 08:58 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii" usunięto dnia: 2013-01-21 08:58 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/07/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku na konkurs w ramach programu NCBiR "Blue gas- Polski Gaz Łupkowy"" stworzono dnia: 2013-01-14 10:32 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/07/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku na konkurs w ramach programu NCBiR "Blue gas- Polski Gaz Łupkowy"" usunięto dnia: 2013-01-14 10:32 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/07/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku na konkurs w ramach programu NCBiR "Blue gas- Polski Gaz Łupkowy"" stworzono dnia: 2013-01-14 10:32 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/07/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku na konkurs w ramach programu NCBiR "Blue gas- Polski Gaz Łupkowy"" usunięto dnia: 2013-01-14 10:32 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/06/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespolu do opracowania programu kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" w języku angielskim" stworzono dnia: 2013-01-14 08:58 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/05/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia dla asystentów studentów niepełnosprawnych" stworzono dnia: 2013-01-14 08:51 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/04/13 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej" stworzono dnia: 2013-01-10 14:07 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/03/13 z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2013-01-10 14:06 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/02/13 z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji" stworzono dnia: 2013-01-04 14:29 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "zarządzenia 2013 r." zmieniono dnia: 2013-01-04 14:08 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/01/13 z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Komisji Rekrutacyjnych" zmieniono dnia: 2013-01-04 14:05 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/01/13 z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Komisji Rekrutacyjnych" stworzono dnia: 2013-01-04 12:52 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "uchwały 2013 r." zmieniono dnia: 2013-01-04 12:51 przez: Ewelina Winiewicz