Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/94/11 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie utworzenia zakładów w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym." stworzono dnia: 2011-10-26 14:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/93/11 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2011-10-26 14:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/92/11 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym w Instytucie Fizyki" stworzono dnia: 2011-10-26 14:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/91/11 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Socjologii i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2011-10-26 14:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/90/11 z dnia 24 października w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2011-10-26 14:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/88/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" na rok akademicki 2011/2012." zmieniono dnia: 2011-10-26 14:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/89/11 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie usług w zakresie tłumaczenia dyplomów ukończenia studiów w AP w Słupsku oraz wydawania zaświadczeń o stopniu biegłości znajomości języka obcego." stworzono dnia: 2011-10-26 14:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/02010/88/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" na rok akademicki 2011/2012." stworzono dnia: 2011-10-26 14:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/87/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Regulaminu zajęć wyrównawczych na studiach I stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"." zmieniono dnia: 2011-10-26 14:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/87/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Regulaminu zajęć wyrównawczych na studiach I stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"." zmieniono dnia: 2011-10-26 14:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/87/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Regulaminu zajęć wyrównawczych na studia I stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"." stworzono dnia: 2011-10-26 14:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/86/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach I stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z " zmieniono dnia: 2011-10-26 14:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/87/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach I stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z " stworzono dnia: 2011-10-26 14:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/85/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanym przez AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-10-26 13:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/84/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie uruchomienia II sedycji studiów podyplomowych "Pedagogika opikuńczo - wychowawcza z resocjalizacją"." stworzono dnia: 2011-10-26 13:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/83/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Przebudowa laboratorium Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego AP w Słupsku"." zmieniono dnia: 2011-10-26 13:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/83/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powoania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Przebudowa laboratorium Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego AP w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-10-26 13:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2011-10-21 15:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" usunięto dnia: 2011-10-21 15:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2011-10-21 15:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2011-10-21 15:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2011-10-21 15:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-10-17 09:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-10-17 09:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-10-17 09:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/82/11 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich." stworzono dnia: 2011-10-14 15:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/81/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Doposażenie laboratoriów w ramach projektu Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z pr" stworzono dnia: 2011-10-14 15:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa sprzętu laboratyjnego, komputerowego i stacji pomiarowej dla Instytutu Fizyki AP w Słupsku"" stworzono dnia: 2011-10-14 15:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/74/11 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Analityki Finansów Uczelnianych" stworzono dnia: 2011-10-11 13:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/79/11 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych "Muzykoterapia z psychologią stresu"." stworzono dnia: 2011-10-11 13:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak