Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/78/11 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracownika administracyjnego AP w Słupsku." stworzono dnia: 2011-10-11 13:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego AP" stworzono dnia: 2011-10-10 12:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Kodeksy Etyki" zmieniono dnia: 2011-10-07 15:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Kodeks Etyki Pracownika Administracyjnego" stworzono dnia: 2011-10-07 15:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Kodeksy Etyki" stworzono dnia: 2011-10-07 15:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/76/11 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za usługi dydaktyczne." stworzono dnia: 2011-10-04 14:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/75/11 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy." stworzono dnia: 2011-10-04 14:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/73/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie praktyk studenckich." stworzono dnia: 2011-10-04 14:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/72/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych oraz powtarzania przedmiotu i semestru." stworzono dnia: 2011-10-04 14:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/71/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania specjalistki ds. merytorycznych w ramach realizacji projektu pn. "Przez zabawę do wiedzy - wzrost kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Gminy Kobylnica"." stworzono dnia: 2011-10-04 13:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/30/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego. " zmieniono dnia: 2011-10-03 12:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/31/11 zdnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Misji Akademii Pomorskiej w Słupsku." zmieniono dnia: 2011-10-03 12:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich" zmieniono dnia: 2011-10-03 11:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich" zmieniono dnia: 2011-10-03 11:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/38/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno - Historycznym w Instytucie Polonistyki." stworzono dnia: 2011-10-03 11:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/37/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym w Katedrze Filozofii." stworzono dnia: 2011-10-03 11:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/36/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie utworzenia zakładów w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym." stworzono dnia: 2011-10-03 11:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/35/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym w Instytucie Pedagogiki." stworzono dnia: 2011-10-03 11:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/34/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym w Instytucie Fizyki." stworzono dnia: 2011-10-03 11:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/33/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozwiązania kół i organizacji studenckich." stworzono dnia: 2011-10-03 11:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/32/11 z dnia 28 września 2011 r. wprowadzająca zmiany do Uchawły nr 02/2008/XII z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich." stworzono dnia: 2011-10-03 11:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/31/11 zdnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Misji Akademii Pomorskiej w Słupsku." stworzono dnia: 2011-10-03 11:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/29/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu." zmieniono dnia: 2011-10-03 10:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/30/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego. " stworzono dnia: 2011-10-03 10:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/29/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu." stworzono dnia: 2011-10-03 10:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/70/11 z dnia 28 września 2011 r. wprowadzajace Aneks nr 1 do Zarządzenia Nr R/0210/85/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i warunków przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne dla pracowników naukowo - dydaktycznych AP w " stworzono dnia: 2011-09-30 12:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/69/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zajeć wyrównanwczych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/69/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zajeć wyrównanwczych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/69/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zajeć wyrównanwczych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/68/11 z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przy" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak