Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/68/11 z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przy" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/68/11 z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przy" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/67/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanym przez AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/67/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanym przez AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/67/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanym przez AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-09-28 11:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/69/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zajeć wyrównanwczych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"" stworzono dnia: 2011-09-28 10:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/68/11 z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez AP w Słupsku projektu "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przy" stworzono dnia: 2011-09-28 10:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/67/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" realizowanym przez AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-09-28 10:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/66/11 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie dnia rektorskiego." stworzono dnia: 2011-09-27 10:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/51/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i realizacji projektu pn. "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością"." zmieniono dnia: 2011-09-26 10:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/51a/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pracowników AP do pełnienia obowiązków Stałego Dyżuru Rektora." stworzono dnia: 2011-09-26 10:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/51/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pracowników AP do pełnienia obowiązków Stałego Dyżuru Rektora" zmieniono dnia: 2011-09-26 10:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/55/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu w celu opracowania procedur związanych z Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego" zmieniono dnia: 2011-09-26 10:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/65/11 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wzmocnienia ochrony terenów AP w przypadku ogłoszenia stanu gotowości czasu kryzysu." stworzono dnia: 2011-09-26 10:40 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/64/11 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dokumentowania prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego." stworzono dnia: 2011-09-19 14:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/63/11 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-09-19 14:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/62/11 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego." stworzono dnia: 2011-09-19 14:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" usunięto dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" zmieniono dnia: 2011-09-14 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.2/I/2011" stworzono dnia: 2011-09-14 14:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Pomorskiej " zmieniono dnia: 2011-09-14 14:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/34a/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sparwie zmian w Regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-09-12 14:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak