Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.135.20 Rektora AP z dnia 2.10.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2020-10-02 13:22 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-10-01 14:40 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-10-01 14:39 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.134.20 Rektora AP z dnia 1.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do R.000.30.20 Senatu AP w spr. wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-01 14:37 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" stworzono dnia: 2020-10-01 10:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.132.20 Rektora AP z dnia 30.09.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-10-01 09:20 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.132.20 Rektora AP z dnia 30.09.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-09-30 18:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Wytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum" stworzono dnia: 2020-09-30 13:35 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta w IF ZFA" zmieniono dnia: 2020-09-30 12:42 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.133.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 30.09.20 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami" stworzono dnia: 2020-09-30 11:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.132.20 Rektora AP z dnia 30.09.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-09-30 10:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.131.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 30.09.20 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.108.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 sierpnia 2020 roku" stworzono dnia: 2020-09-30 10:35 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZF" zmieniono dnia: 2020-09-30 08:55 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zaproszenie na na 1. posiedzenie XVI kadencji Senatu AP w Słupsku w dniu 28 września 2020 r." zmieniono dnia: 2020-09-29 12:25 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.97.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-09-29 12:23 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Poczet rektorów " zmieniono dnia: 2020-09-29 11:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" zmieniono dnia: 2020-09-29 11:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.87.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie powołania komisji senackich" zmieniono dnia: 2020-09-29 11:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.99.20 Senatu AP z dnia 28.09.20 r. w sprawie nadania Panu mgr. Grzegorzowi Sierockiemu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo " stworzono dnia: 2020-09-29 11:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.98.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w spr. zmiany uchwały nr R.000.39.20 z dnia 29.04.20 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla mgra Mariusza Sampa" stworzono dnia: 2020-09-29 11:51 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.97.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-09-29 11:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.96.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-09-29 11:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.95.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku literaturoznawstwo, studia trzeciego stopnia " stworzono dnia: 2020-09-29 11:43 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.94.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku historia, studia trzeciego stopnia " stworzono dnia: 2020-09-29 11:40 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.93.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ochrona środowiska" stworzono dnia: 2020-09-29 11:39 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.86.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-09-29 11:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.87.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie powołania komisji senackich" zmieniono dnia: 2020-09-29 11:35 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.77.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora ds. Studentów" zmieniono dnia: 2020-09-29 11:33 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.88.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku politologia" zmieniono dnia: 2020-09-29 11:31 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.91.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia" zmieniono dnia: 2020-09-29 11:31 przez: Lena Cylupa