Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Strona : "Władze" zmieniono dnia: 2020-10-07 12:19 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Władze" zmieniono dnia: 2020-10-07 12:18 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Władze" zmieniono dnia: 2020-10-07 12:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Skład Rady Uczelni I Kadencji" usunięto dnia: 2020-10-07 12:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Skład Rady Uczelni I Kadencji" usunięto dnia: 2020-10-07 12:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Skład Rady Uczelni I Kadencji" stworzono dnia: 2020-10-07 12:16 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Władze" zmieniono dnia: 2020-10-07 12:13 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Władze" zmieniono dnia: 2020-10-07 12:12 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Władze" zmieniono dnia: 2020-10-07 12:10 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-07 12:04 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Komisje Senatu kadencji 2020-2024" zmieniono dnia: 2020-10-07 10:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Komisje Senatu kadencji 2020-2024" zmieniono dnia: 2020-10-07 10:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Komisje Senatu kadencji 2020-2024" zmieniono dnia: 2020-10-07 10:44 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Komisje Senatu kadencji 2016-2020" zmieniono dnia: 2020-10-07 10:40 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Roboty budowlane z dostawą osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – w ramach realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"" stworzono dnia: 2020-10-06 16:13 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.135.20 Rektora AP z dnia 2.10.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2020-10-02 13:22 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-10-01 14:40 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-10-01 14:39 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.134.20 Rektora AP z dnia 1.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do R.000.30.20 Senatu AP w spr. wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-01 14:37 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" stworzono dnia: 2020-10-01 10:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.132.20 Rektora AP z dnia 30.09.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-10-01 09:20 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.132.20 Rektora AP z dnia 30.09.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-09-30 18:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Wytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum" stworzono dnia: 2020-09-30 13:35 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta w IF ZFA" zmieniono dnia: 2020-09-30 12:42 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.133.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 30.09.20 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami" stworzono dnia: 2020-09-30 11:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.132.20 Rektora AP z dnia 30.09.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-09-30 10:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.131.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 30.09.20 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.108.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 sierpnia 2020 roku" stworzono dnia: 2020-09-30 10:35 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZF" zmieniono dnia: 2020-09-30 08:55 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zaproszenie na na 1. posiedzenie XVI kadencji Senatu AP w Słupsku w dniu 28 września 2020 r." zmieniono dnia: 2020-09-29 12:25 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.97.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-09-29 12:23 przez: Lena Cylupa