Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.92.20 - program studiów Biologia SDS" stworzono dnia: 2020-10-09 12:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.91.20 - program studiów Biologia SPS" stworzono dnia: 2020-10-09 12:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.90.20 - kierunek studiów Kosmetologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 12:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.90.20 - kierunek studiów kosmetologia" stworzono dnia: 2020-10-09 12:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała R.000.89.20 - kierunek studiów Fizjoterapia" zmieniono dnia: 2020-10-09 11:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała R.000.88.20 - kierunek studiów Fizjoterapia" stworzono dnia: 2020-10-09 11:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.88.20 - kierunek studiów Politologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 11:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.59.20 - Program studiów Zarządzanie SPS" zmieniono dnia: 2020-10-09 11:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.88.20 - kierunek studiów politologia" stworzono dnia: 2020-10-09 11:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.96.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-09 10:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.95.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku literaturoznawstwo, studia trzeciego stopnia " zmieniono dnia: 2020-10-09 10:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.94.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku historia, studia trzeciego stopnia " zmieniono dnia: 2020-10-09 10:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.94.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku historia, studia trzeciego stopnia " zmieniono dnia: 2020-10-09 10:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.93.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ochrona środowiska" zmieniono dnia: 2020-10-09 10:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.92.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.92.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.91.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.90.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kosmetologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.89.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 w sprawie zmian w programie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.88.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.09.20 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku politologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.54.19 - Programy studiów w roku akademickim 2019/2020" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.54.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.54.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym" zmieniono dnia: 2020-10-09 09:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.137.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 8.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do R.021.112.20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów AP w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-09 09:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-08 14:03 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Regulamin antyplagiatowy " stworzono dnia: 2020-10-08 10:20 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.136.20 z dnia 2.10.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni systemu Antyplagiat zintegrowanego z JSA" zmieniono dnia: 2020-10-08 10:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.136.20 z dnia 2.10.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni systemu Antyplagiat zintegrowanego z JSA" zmieniono dnia: 2020-10-08 10:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.136.20 z dnia 2.10.20 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni systemu Antyplagiat zintegrowanego z JSA" stworzono dnia: 2020-10-08 10:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Skład Rady Uczelni I Kadencji" stworzono dnia: 2020-10-07 15:24 przez: Lena Cylupa