Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-20 10:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-20 10:44 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Roboty budowlane z dostawą osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – w ramach realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"" zmieniono dnia: 2020-10-20 09:48 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.145.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 19.10.20 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr R.021.122.20 Rektora AP z dnia 17.09.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2020-10-19 12:42 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-19 09:35 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-16 11:06 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-16 09:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.144.20 Rektora AP z dnia 15.10.20 r. w spr. zmiany Zarządzenia R.021.114.20 w spr. organizacji kształcenia w AP w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-15 13:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.143.20 Rektora AP z dnia 14.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia R.021.68.20 w spr. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołów Oceniających " stworzono dnia: 2020-10-15 11:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.142.20 Rektora AP z dnia 14.10.20 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej" stworzono dnia: 2020-10-15 11:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-15 09:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.141.20 Rektora AP z dnia 13.10.20 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku matematyka" stworzono dnia: 2020-10-13 15:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.140.20 Rektora AP z dnia 13.10.20 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku matematyka" stworzono dnia: 2020-10-13 14:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "R.021.139.30 Rektora AP z dnia 12.10.20 r. w sprawie powołania Koordynatorów ds. dostępności" stworzono dnia: 2020-10-13 14:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich (wrzesień 2020 r.)" zmieniono dnia: 2020-10-13 14:34 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich (wrzesień 2020 r.)" zmieniono dnia: 2020-10-13 14:33 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich " stworzono dnia: 2020-10-13 14:31 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich" zmieniono dnia: 2020-10-13 14:30 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie n R.021.138.20 Rektora AP z dnia 12.10.20 r. w spr. funkcjonowania AP w Słupsku w zakresie obsługi administracyjnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19" stworzono dnia: 2020-10-12 15:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD) w IBiNoZ" zmieniono dnia: 2020-10-09 12:15 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.96.20 - program kształcenia w Szkole Doktorskiej" zmieniono dnia: 2020-10-09 12:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.95.20 - program studiów Literaturoznawstwo" zmieniono dnia: 2020-10-09 12:11 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.94.20 - program studiów Historia" zmieniono dnia: 2020-10-09 12:10 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.90.20 - program studiów Kosmetologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 12:10 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała R.000.89.20 - program studiów Fizjoterapia" zmieniono dnia: 2020-10-09 12:10 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.88.20 - program studiów Politologia" zmieniono dnia: 2020-10-09 12:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.96.20 - Szkoła Doktorska" stworzono dnia: 2020-10-09 12:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.95.20 - kierunek studiów Literaturoznawstwo" stworzono dnia: 2020-10-09 12:08 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.94.20 - kierunek studiów Historia" stworzono dnia: 2020-10-09 12:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.93.20 - program studiów Ochrona środowiska" stworzono dnia: 2020-10-09 12:05 przez: Lena Cylupa