Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-29 13:54 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" zmieniono dnia: 2020-10-28 13:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.150.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.10.20 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. jakości kształcenia w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-27 12:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.149.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.10.20 r. w sprawie powołania Koordynatowa ds. edukacji ustawicznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-27 12:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-27 11:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Roboty budowlane z dostawą osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – w ramach realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"" zmieniono dnia: 2020-10-26 11:19 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-26 11:07 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego, fantomów i trenażerów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-26 09:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zaproszenie na 2. posiedzenie XVI kadencji Senatu AP w Słupsku w dniu 28 października 2020 r." zmieniono dnia: 2020-10-23 14:48 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie na 2. posiedzenie XVI kadencji Senatu AP w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-23 14:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.148.20 Rektora Ap w Słupsku z dnia 21.10.20 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2020-10-21 11:49 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.147.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 21.10.20 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich" stworzono dnia: 2020-10-21 11:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-20 14:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.146.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 20.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.138.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.10.20 r. " stworzono dnia: 2020-10-20 13:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-20 10:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-20 10:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-20 10:44 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Roboty budowlane z dostawą osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – w ramach realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"" zmieniono dnia: 2020-10-20 09:48 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.145.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 19.10.20 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr R.021.122.20 Rektora AP z dnia 17.09.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2020-10-19 12:42 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-19 09:35 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-16 11:06 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-16 09:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.144.20 Rektora AP z dnia 15.10.20 r. w spr. zmiany Zarządzenia R.021.114.20 w spr. organizacji kształcenia w AP w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-15 13:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.143.20 Rektora AP z dnia 14.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia R.021.68.20 w spr. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołów Oceniających " stworzono dnia: 2020-10-15 11:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.142.20 Rektora AP z dnia 14.10.20 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej" stworzono dnia: 2020-10-15 11:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-15 09:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.141.20 Rektora AP z dnia 13.10.20 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku matematyka" stworzono dnia: 2020-10-13 15:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.140.20 Rektora AP z dnia 13.10.20 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku matematyka" stworzono dnia: 2020-10-13 14:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "R.021.139.30 Rektora AP z dnia 12.10.20 r. w sprawie powołania Koordynatorów ds. dostępności" stworzono dnia: 2020-10-13 14:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich (wrzesień 2020 r.)" zmieniono dnia: 2020-10-13 14:34 przez: Lena Cylupa