Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.104.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Poli Pauby" zmieniono dnia: 2020-11-02 12:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.105.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Stanisława Frymarka" stworzono dnia: 2020-11-02 09:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.104.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Anety Dudy" stworzono dnia: 2020-11-02 09:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.103.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Anety Dudy" stworzono dnia: 2020-11-02 09:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.021.102.20 Senat AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie nadania Pani mgr Anecie Dudzie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia" zmieniono dnia: 2020-11-02 09:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.021.102.20 Senat AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie nadania Pani mgr Anecie Dudzie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia" stworzono dnia: 2020-11-02 09:40 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.101.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy" stworzono dnia: 2020-11-02 09:38 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.100.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania" stworzono dnia: 2020-11-02 09:37 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-30 13:37 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-30 13:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-30 13:24 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.146.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 20.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.138.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.10.20 r. " zmieniono dnia: 2020-10-30 11:31 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.151.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 30.10.20 r. w sprawie wykwaterowania studentów z Domów Studenta nr 1 i 4" stworzono dnia: 2020-10-30 11:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-30 09:51 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ ZK" zmieniono dnia: 2020-10-30 09:31 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-29 13:54 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" zmieniono dnia: 2020-10-28 13:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.150.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.10.20 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. jakości kształcenia w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-27 12:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.149.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.10.20 r. w sprawie powołania Koordynatowa ds. edukacji ustawicznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-27 12:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-27 11:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Roboty budowlane z dostawą osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – w ramach realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"" zmieniono dnia: 2020-10-26 11:19 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-10-26 11:07 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego, fantomów i trenażerów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-26 09:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zaproszenie na 2. posiedzenie XVI kadencji Senatu AP w Słupsku w dniu 28 października 2020 r." zmieniono dnia: 2020-10-23 14:48 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie na 2. posiedzenie XVI kadencji Senatu AP w Słupsku " stworzono dnia: 2020-10-23 14:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.148.20 Rektora Ap w Słupsku z dnia 21.10.20 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2020-10-21 11:49 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.147.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 21.10.20 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich" stworzono dnia: 2020-10-21 11:47 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-10-20 14:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.146.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 20.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.138.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.10.20 r. " stworzono dnia: 2020-10-20 13:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-10-20 10:55 przez: Lena Cylupa