Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/31/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne w r. ak. 2012/2013" stworzono dnia: 2012-04-26 12:47 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/30/12 z dn.26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania zamówien publicznych oraz pracy komisji przetargowej AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-04-26 12:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarzadzenie nr R/0210/125/11 z dn.29.12.2011 r. w sprawie uzupełnienia zasad rachunkowości" stworzono dnia: 2012-04-26 08:48 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarzadzenie nr R/0210/125/11 z dn.29.12.2011 r. w sprawie uzupełnienia zasad rachunkowości" stworzono dnia: 2012-04-26 08:42 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2012-04-25 08:15 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2012-04-25 08:15 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2012-04-25 08:12 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2012-04-25 08:07 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2012-04-25 08:07 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "R/0004/18/12 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku " zmieniono dnia: 2012-04-25 08:04 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "R/0004/18/12 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku " zmieniono dnia: 2012-04-25 08:04 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/29/12 z dn. 24 kwietnia 2012 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia nr R/0210/29/10" stworzono dnia: 2012-04-24 10:16 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/28/12 z dn. 24 kwietnia 2012 r. w sprawie opłat pobieranych za dokumenty poświadczające nadanie stopnia doktora" stworzono dnia: 2012-04-24 10:14 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta i asystenta w Instytucie Fizyki " stworzono dnia: 2012-04-23 09:59 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/13/12 z dn.08.03.2012 r. w sprawie organizacji zastępstw w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-04-23 08:36 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" zmieniono dnia: 2012-04-20 12:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" zmieniono dnia: 2012-04-20 12:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2012-04-20 12:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkursy w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" zmieniono dnia: 2012-04-19 11:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkursy w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" usunięto dnia: 2012-04-19 11:30 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/27/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia kwestionariusza ankiety" stworzono dnia: 2012-04-17 10:44 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "R/0004/18/12 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku " zmieniono dnia: 2012-04-17 10:31 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "R/0004/17/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta" zmieniono dnia: 2012-04-17 10:26 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkursy w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2012-04-13 14:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkursy w Instytucie neofilologii na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, adiunkta, starszego wykładowcy i wykładowcy" stworzono dnia: 2012-04-13 13:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/26/12 z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej " zmieniono dnia: 2012-04-12 12:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Wewnętrzny system zapewniający jakość kształcenia w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-04-10 11:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Wewnętrzny system zapewniający jakość kształcenia w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-04-10 11:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/18/12 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku " stworzono dnia: 2012-04-10 11:31 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/17/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta" stworzono dnia: 2012-04-10 11:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak