Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/17/12 z dn. 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneksa nr 1 do Uchwaly nr R/0004/48/11 z 30.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta" stworzono dnia: 2012-03-30 09:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/16/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Studenckiego" stworzono dnia: 2012-03-30 08:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/15/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów" zmieniono dnia: 2012-03-30 08:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/15/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów" stworzono dnia: 2012-03-30 08:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/14/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013" stworzono dnia: 2012-03-30 08:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/13/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu" stworzono dnia: 2012-03-30 08:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/25/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oublicznego na dostawę miernika rozpraszania światła wstecz w wodzie morskiej na potrzeby grantu "Satel" stworzono dnia: 2012-03-30 08:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/23/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do ratownictwa medycznego i do pracowni medycznych dla Katedry nauk o Zd" stworzono dnia: 2012-03-30 08:40 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/22/12 z dn. 27 marca 2012 r, w sprawie ósmego wydania zasad zdecentralizowanej gospodarki finansowej-wewnętrznego systemu rozliczeń" stworzono dnia: 2012-03-30 08:31 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/21/12 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu multimedialnego" stworzono dnia: 2012-03-29 14:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora AP w Słupsku za rok 2011" stworzono dnia: 2012-03-29 11:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rejestr Uchwał 2011" stworzono dnia: 2012-03-28 13:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rejestr Zarządzeń 2011 " stworzono dnia: 2012-03-28 13:20 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-03-28 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-03-28 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/19/12 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wzoru umowy na wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w ramach Programu LPP-Erasmus " zmieniono dnia: 2012-03-22 09:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/19/12 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wzoru umowy na wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w ramach Programu LPP-Erasmus " zmieniono dnia: 2012-03-22 09:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/19/12 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wzoru umowy na wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w ramach Programu LPP-Erasmus " zmieniono dnia: 2012-03-22 09:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/20/12 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich" zmieniono dnia: 2012-03-22 09:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/20/12 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich" stworzono dnia: 2012-03-22 09:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/19/12 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wzoru umowy na wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni w ramach Programu LPP-Erasmus " stworzono dnia: 2012-03-22 09:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "regulaminy studiów i inne " usunięto dnia: 2012-03-16 13:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "regulaminy studiów i inne " stworzono dnia: 2012-03-16 13:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulaminy i instrukcje" zmieniono dnia: 2012-03-16 13:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Instrukcja udzielania zamówień publicznych i załączniki" stworzono dnia: 2012-03-16 13:40 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/18/12 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie uczelni zakazu palenia wyrobów tytoniowych" stworzono dnia: 2012-03-16 12:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/17/12 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrofluorymetru na potrzeby grantu "Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Ba" stworzono dnia: 2012-03-16 12:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/16/12 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie urlopów wypoczynkowych pracowników biblioteki zatrudnionych na podstawie mianowania" stworzono dnia: 2012-03-16 10:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/15/12 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R/0210/88/11 z dnia 19 października 2011 r." stworzono dnia: 2012-03-15 11:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki" zmieniono dnia: 2012-03-14 10:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak