Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/26/12 z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont istniejącego parkingu oraz chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku pr" stworzono dnia: 2012-04-06 12:35 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/25/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę miernika rozpraszania światła wstecz w wodzie morskiej potrzeby grantu "Satelit" stworzono dnia: 2012-04-06 12:33 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "zarządzenie nr R/0210/24/12z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji odbioru Końcowego do odbioru robót dotyczących dostawy i montażu krzesełek dźwigowych w ramach projektu POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do " stworzono dnia: 2012-04-06 12:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/23/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do ratownictwa medycznego i do pracowni medycznych dla Katedry nauk o Z" stworzono dnia: 2012-04-06 12:24 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "26/XIII/2008 wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr 10/08/XII z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010." zmieniono dnia: 2012-04-06 12:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/26/12 z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenis postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont istniejącego parkingu oraz chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku pr" stworzono dnia: 2012-04-06 10:47 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/26/12 z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenis postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont istniejącego parkingu oraz chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku pr" usunięto dnia: 2012-04-06 10:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2012-04-05 11:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/23/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do ratownictwa medycznego i do pracowni medycznych dla Katedry nauk o Zd" zmieniono dnia: 2012-04-05 08:10 przez: michal
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/23/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do ratownictwa medycznego i do pracowni medycznych dla Katedry nauk o Zd" usunięto dnia: 2012-04-05 08:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/24/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru robót dotyczących dostawy i montażu krzeselek dźwigowych w ramach projektu POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do " zmieniono dnia: 2012-04-05 08:10 przez: michal
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/24/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru robót dotyczących dostawy i montażu krzeselek dźwigowych w ramach projektu POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do " usunięto dnia: 2012-04-05 08:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/25/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oublicznego na dostawę miernika rozpraszania światła wstecz w wodzie morskiej na potrzeby grantu "Satel" zmieniono dnia: 2012-04-05 08:10 przez: michal
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/25/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oublicznego na dostawę miernika rozpraszania światła wstecz w wodzie morskiej na potrzeby grantu "Satel" usunięto dnia: 2012-04-05 08:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/17/12 z dn. 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneksa nr 1 do Uchwaly nr R/0004/48/11 z 30.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta" zmieniono dnia: 2012-04-05 08:09 przez: michal
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/17/12 z dn. 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneksa nr 1 do Uchwaly nr R/0004/48/11 z 30.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta" usunięto dnia: 2012-04-05 08:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2012-04-03 15:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/08/11 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dot. inwentaryzacji składników majątkowych AP w Słupsku." zmieniono dnia: 2012-04-03 10:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla studentów" zmieniono dnia: 2012-04-03 10:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin studiów 2012 r." zmieniono dnia: 2012-04-03 10:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/15/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów" zmieniono dnia: 2012-04-03 10:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Pomorskiej_2012" zmieniono dnia: 2012-04-02 15:20 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/16/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Studenckiego" zmieniono dnia: 2012-04-02 15:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/24/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru robót dotyczących dostawy i montażu krzeselek dźwigowych w ramach projektu POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do " stworzono dnia: 2012-04-02 14:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/18/12 z dn. 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość ksztalcenia w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-04-02 14:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/18/12 z dn. 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość ksztalcenia w AP w Słupsku" usunięto dnia: 2012-04-02 14:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/22/12 z dn. 27 marca 2012 r, w sprawie ósmego wydania zasad zdecentralizowanej gospodarki finansowej-wewnętrznego systemu rozliczeń -WSR 2012" zmieniono dnia: 2012-04-02 14:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/22/12 z dn. 27 marca 2012 r, w sprawie ósmego wydania zasad zdecentralizowanej gospodarki finansowej-wewnętrznego systemu rozliczeń -WSR 2012" zmieniono dnia: 2012-04-02 14:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/18/12 z dn. 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość ksztalcenia w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-03-30 11:20 przez: michal
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/18/12 z dn. 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość ksztalcenia w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-03-30 09:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak