Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" zmieniono dnia: 2012-02-28 09:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" usunięto dnia: 2012-02-28 09:18 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2012-02-28 09:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkursy w Instytucie Polonistyki: na stanowisko profesora, na stanowisko adiunkta, na stanowisko asystenta." zmieniono dnia: 2012-02-28 09:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkursy w Instytucie Polonistyki: na stanowisko profesora, na stanowisko adiunkta, na stanowisko asystenta." stworzono dnia: 2012-02-28 09:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2012-02-24 13:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/11/12 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych" stworzono dnia: 2012-02-23 10:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej" stworzono dnia: 2012-02-21 13:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/09/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzorów opisu modułu kształcenia (sylabus), tabel i matryc efektów kształcenia " zmieniono dnia: 2012-02-21 10:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/09/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzorów opisu modułu kształcenia (sylabus), tabel i matryc efektów kształcenia " stworzono dnia: 2012-02-21 09:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/08/12 z dnia 16 lutego 2012 r. w sparwie powołania komisji ds. ankietyzacji i ewaluacji" stworzono dnia: 2012-02-21 09:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/07/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie powołania ekspertów do przygotowania oceny ryzyka zawodowego na niektórych stanowiskach pracy" stworzono dnia: 2012-02-21 09:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/06/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich " stworzono dnia: 2012-02-21 09:53 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/05/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie prowadzenia wykazu studentów w elektronicznej bazie danych " stworzono dnia: 2012-02-21 09:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/04/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę "Remont wraz z przebudową instalacji elektrycznych, wodno - kanaliz" stworzono dnia: 2012-02-09 14:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/04/12 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku Turystyka i rekreacja." zmieniono dnia: 2012-02-09 14:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/05/12 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku Zarządzanie" stworzono dnia: 2012-02-09 14:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/04/12 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku Turystyka i rekreacja." stworzono dnia: 2012-02-09 14:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/08/12 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dot. inwentaryzacji składników majątkowych AP w Słupsku." zmieniono dnia: 2012-02-08 13:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/06/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie powołania, określania składu osobowego i zadań Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej w AP w Słupsku." stworzono dnia: 2012-02-08 12:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/05/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu spisania wyposażenia bufetu zlokalizowanego w budynku Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego." zmieniono dnia: 2012-02-08 12:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/05/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu spisania wyposażenia bufetu zlokalizowanego w budynku Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego." stworzono dnia: 2012-02-08 12:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/04/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Instytucie Pedagogiki oraz powołania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-02-08 11:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/03/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Instytucie Historii i Politologii oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/02/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Katedrze Filozofii oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/01/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji weryfikacyjnej umowy nr 3/DPN/2006/2007 z dnia 26.07.2007r. dot. usługi sprzątania i dozoru. " zmieniono dnia: 2012-02-08 11:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/01/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji weryfikacyjnej umowy nr 3/DPN/2006/2007 z dnia 26.07.2007r. dot. usługi sprzątania i dozoru. " zmieniono dnia: 2012-02-08 11:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/01/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji weryfikacyjnej umowy nr 3/DPN/2006/2007 z dnia 26.07.2007r. dot. usługi sprzątania i dozoru.i " stworzono dnia: 2012-02-08 11:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/21/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/20/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Kancelarii Ogólnej oraz powołania Komisji Spisowej." zmieniono dnia: 2012-02-08 11:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak